PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

1.1.2019 voimaan tulevat muutokset Venäjän arvonlisäverotukseen

Verokantamuutos Venäjä korottaa yleistä arvonlisäverokantaansa kahdella prosenttiyksiköllä nykyisestä 18 %:sta 20 %:iin. Suunniteltu korotus on pysynyt aikataulussa ja uutta verokantaa sovelletaan 1.1.2019 alkaen.