PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ajankohtaista maakohtaisesta raportoinnista (CbCR)

Suomi allekirjoitti Yhdysvaltojen kanssa tietojenvaihtosopimuksen verotuksen maakohtaisesta raportista Suomen ja Yhdysvaltojen välinen verotuksen maakohtaista raportointia koskeva tietojenvaihtosopimus on pitkän jännityksen jälkeen allekirjoitettu. Sopimuksen perusteella Suomen ja Yhdysvaltojen veroviranomaiset tulevat jatkossa vaihtamaan keskenään verotuksen maakohtaisen raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen tietojenvaihtosopimuksen allekirjoittaminen oli siinä mielessä erityisen tärkeää, että ilman tietojenvaihtosopimusta Suomen verohallinto olisi voinut toissijaisen selvitysvelvollisuuden perusteella vaatia maakohtaista raportointia sellaiselta suomalaiselta verovelvolliselta, joka kuuluu raportointivelvollisuuden piiriin ja jonka konsernin yli emoyhtiö sijaitsee Yhdysvalloissa. Nyt näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan Suomen verohallinto saa tarvitsemansa tiedot suoraan Yhdysvaltojen veroviranomaiselta tietojenvaihtosopimuksen nojalla. Toisaalta, nähtäväksi jää, kuinka hyvin tietojenvaihto käytännössä tulee toimimaan.

Verotuksen maakohtainen raportti jätettävä 31.12.2017 mennessä Verohallinnolle

Historian ensimmäisten verotuksen maakohtaisten raporttien jättöpäivä lähenee vauhdilla. Suomessa Verohallinnolle jätettävät raportit tulee olla annettuna sähköisesti viimeistään 12 kuukauden kuluessa selvitettävän tilikauden viimeisestä päivästä, toisin sanoen 31.12.2017 mennessä, mikäli tilikausi vastaa kalenterivuotta. Tällöin konsernien tulee raportoida vuoden 2016 maakohtaiset tietonsa.

Lisäksi on syytä muistaa, että vuoden 2016 maakohtaiseen raporttiin liittyvän ilmoituksen (ns. notifikaation) osalta oli voimassa poikkeus, joka pidensi notifikaation jättämisen määräajan Suomessa toukokuun 2017 loppuun asti. Vuoden 2017 maakohtaiseen raporttiin liittyvän notifikaation osalta tällaista pidennettyä määräaikaa ei kuitenkaan ole, vaan vuotta 2017 koskeva notifikaatio on annettava Verohallinnolle viimeistään tilikauden viimeisenä päivänä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 2017 osalta notifikaatio on jätettävä Verohallinnolle 31.12.2017 mennessä.

OECD julkaisi ohjeistusta maakohtaiseen raportointiin liittyvään tehokkaaseen riskienhallintaan

OECD julkaisi syyskuun lopulla käsikirjamuotoisen ohjeistuksen, jossa se antaa verohallinnoille ympäri maailmaa ohjeita siihen, kuinka maakohtaisista raporteista saatuja tietoja voi hyödyntää veroriskien arvioinnissa. Lisäksi käsikirjassa käsitellään maakohtaisten raporttien hyödyntämisen haasteita sekä sitä, miten raporteista saatua tietoa voidaan käyttää yhdessä muista lähteistä saadun tiedon kanssa. Käsikirja on ensimmäinen julkaisu, jossa annetaan selkeitä ohjeita maakohtaisen raportoinnin hyödyntämiseen, ja se antaa tärkeää tietoa myös raportointivelvollisille.