PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ajatuksia KHO:n puutteellisen selvityksen perusteella poistamista ennakkoratkaisuista

Ennakkoratkaisulla pyritään varmistumaan tietyn toimen verotuskohtelusta etukäteisesti. Ennakkoratkaisun saamisen yleisiin edellytyksiin kuuluvat yksilöity kysymys sekä ratkaisun kannalta tarpeellinen selvitys. Puutteellinen selvitys voi joissain tapauksissa johtaa siihen, että ratkaisua ei anneta, mutta oikeuskäytännön perusteella on myös mahdollista, että selvityksen puutteellisuus todetaan vasta valitusasteissa ja sen seurauksena ratkaisu poistetaan. Kirjoituksessa pohditaan tähän liittyviä käytännön näkökulmia.