PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ajatuksia rajat ylittäviä sulautumisia ja tappioiden siirtymistä koskevista KHO:n ratkaisuista

Monet verotuksen alalla töitään tekevät (ja vähän muutkin) ovat viime aikoina tuskastelleet niin sanotun DAC6:n voimaantulon kanssa. Hyvin lyhyesti sanoen, DAC6:n tavoite on ennaltaehkäistä järjestelyjä, joissa piilee aggressiivisen verosuunnittelun vaara.  Hieman tarkemmin sanoen, DAC6:ssä on kysymys siitä, että palvelun tarjoajien tai veroverovelvollisten tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa verottajalle tietyt järjestelyt, joissa ne ovat mukana. Näitä tiettyjä järjestelyjä, jotka täytyy ilmoittaa, kuvataan yleisellä tasolla esimerkiksi näin: