PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Alennettu avainhenkilön lähdevero kannustaa uusia osaajia Suomeen

Valtion budjettiriihen tavoite houkutella uutta erityisosaamista Suomeen realisoitui vuoden alussa, kun avainhenkilön lähdeveroprosentti laski 35 %:sta 32 %:iin. Samalla ulkomaisten erityisosaajien lähdeverotusta koskevasta ns. avainhenkilölaista tehtiin pysyvä. Uudistuksella on muutama huomionarvoinen näkökohta ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden ja heidän työnantajiensa verovelvoitteisiin.