PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Alennettu avainhenkilön lähdevero kannustaa uusia osaajia Suomeen

Valtion budjettiriihen tavoite houkutella uutta erityisosaamista Suomeen realisoitui vuoden alussa, kun avainhenkilön lähdeveroprosentti laski 35 %:sta 32 %:iin. Samalla ulkomaisten erityisosaajien lähdeverotusta koskevasta ns. avainhenkilölaista tehtiin pysyvä. Uudistuksella on muutama huomionarvoinen näkökohta ulkomailta Suomeen tulevien työntekijöiden ja heidän työnantajiensa verovelvoitteisiin.

Avainhenkilön 32 %:n lähdeverotus on progressiivisen ansiotuloverotuksen vaihtoehto ulkomailta Suomeen työskentelemään saapuvalle erityisosaajalle. Erityisosaamisen lisäksi lähdeverotukseen pääsemisen edellytyksenä on, että kyseinen henkilö ei ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen edellisen 5 vuoden aikana, kuukaudessa maksettava rahapalkka on vähintään 5 800,00 euroa ja lähdeverokorttia haetaan 90 päivän kuluessa työskentelyn alkamisesta. Avainhenkilön lähdeverotus myönnetään enintään 48 kuukaudeksi. Vaadittu rahapalkan määrä ei koske ylempien oppilaitosten opettajina ja tutkijoina työskenteleviä erityisosaajia.

Laissa säädetään bruttopalkasta – usein kuitenkin sovitaan nettopalkasta

Kansainvälisen liikkuvuuden kentällä avainhenkilöiden lähdeverokannan alentaminen saattaa myös nostaa vaadittavan kompensaation määrää.

Vaikka avainhenkilöverotukseen pääsemisen edellytyksenä säilyy yhä 5 800,00 euron rahapalkka kuukaudessa, on huomattava, että tuo lain tarkoittama rahapalkka tarkoittaa bruttopalkkaa, kun taas varsin moni avainhenkilöverotuksen piirissä oleva ulkomaankomennuksella Suomessa työskentelevä työntekijä saa etukäteen sopimuksessa määriteltyä nettopalkkaa.

Se tarkoittaa sitä, että työntekijälle taataan tietty nettorahapalkka, joka Suomessa muunnetaan bruttopalkaksi työntekijälle Suomessa vahvistetun ennakonpidätysprosentin mukaisesti.

Jos työntekijän kanssa on sovittu esimerkiksi sovittu nettorahapalkan määräksi 3 800 euroa kuukaudessa, vanhalla 35 %:n lähdeverolla brutotettuna kuukausirahapalkka ilman luontoisetuja olisi noin 5 845 euroa. Tällöin se ylittäisi juuri vaadittavan 5 800 euron rahapalkan rajan. Uudella alemmalla 32 %:n lähdeverolla sama nettorahapalkka jää brutotuksen jälkeen 5 588 euroon, eli se jäisi reilusti vaaditun alarajan alle. Tällöin avainhankilöverotusta ei voida palkan ilmoittamisessa enää soveltaa, ellei nettopalkkaa muuteta. 

Huolellinen ja proaktiivinen suunnittelu kannattaa

Jos kuukausittaisen rahapalkan lisäksi ei makseta merkittävästi muuta veronalaista kompensaatiota (esim. luontoisedut, bonukset), progressiivinen verotus on 5 800 euron tai vähän isommallakin kuukausittaisella bruttorahapalkalla edullisempaa kuin avainhenkilöverotus. Kuitenkin nettopalkan brutottamisen näkökulmasta avainhenkilöverotus on työnantajayritykselle huomattavasti yksinkertaisempi ja hallinnollisesti kevyempi vaihtoehto.

Ulkomaankomennustyöntekijän kokonaiskompensaatiota laskettaessa avainhenkilön lähdeveroprosentti ei ole kuitenkaan ainoa muuttuja, vaan niin palkkaus kuin sen verotuskin on syytä suunnitella huolellisesti etukäteen.

Suomen verotus tarjoaa alle kolmen vuoden ulkomaankomennuksilla työskenteleville mahdollisuuden saada merkittävän määrän verovapaita päivärahoja ja kokonaan tai osittain verovapaan asuntoedun. Toisaalta verolliset etuudet nostavat verorasitusta ja vaikuttavat myös vaadittavan bruttorahapalkan määrään.

 

PwC:llä on pitkä kokemus ja korkeatasoinen osaaminen komennuspalveluihin, kansainväliseen verotukseen, ennakkoperintään ja palkitsemiseen. Olemme mielellämme kumppanina auttamassa yritystäsi löytämään parhaat ratkaisut myös sääntely-ympäristön muuttuessa.