PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Älkäämme antako kotimaisen omistajuuden kuolla verorasitukseen!

Hyvä kotimainen omistajuus ja työpaikkojen luonti vaatii perheiden ja omistajien pitkäjänteistä sitoutumista yrityksen kehitykseen. Samanlaista sitoutumista yrittäjien ja omistajien tukemiseen toivotaan poliittisilta päättäjiltä.

Sain viime viikolla mahdollisuuden tavata SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen yhdessä suomalaisen yritysdelegaation kanssa. Yrityksen ja omistajien verotuksen kiristäminen ei mielestäni edistä hyvää kotimaista omistajuutta ja yritysten kehitystä pitkäjänteisesti. Kerroimme Antille muutamia esimerkkejä, miksi yritysvarallisuuteen kohdistuva perintöverotus vaarantaa kotimaisen omistuksen ja miksi meidän olisi syytä katsoa naapurimaa Ruotsin mallia.

Perintöveron epäoikeudenmukaisuus oli keskeinen syy sille, että Ruotsi on poistanut koko veromuodon.

Perintöveron poistaminen lisäisi talouden dynaamisuutta, kun perheyrittäjien ei tarvitsisi suunnittelussaan ottaa huomioon perintöveroon varautumista.

Yrityksen varoja voidaan silloin investoida liiketoiminnan kehittämiseen, mikä tarkoittaa yhteiskunnalle lisääntyneitä työpaikkoja ja verotuottoja kaikissa veromuodoissa.

Perintövero voi johtaa pahoihin rahoitusongelmiin

Perintövero jakaa seuraajasukupolven kahteen kastiin. Kun perit yli 10 %:n osuuden perheyrityksestä ja/tai olet täysi-ikäinen perijä, voit saada perintöverohuojennuksen. Jos huojennusta ei myönnetä, perintövero määrätään osakkeiden käyvän arvon mukaan. Tällöin perintövero on moninkertainen verrattuna siihen veroon, joka määrätään samanarvoisesta, mutta huojennuksen piiriin kuuluvasta omaisuudesta.

Huojentamattomasta omaisuudesta määrättävä perintövero on maksettava puolen vuoden kuluessa perintöverotuksen toimittamisesta kymmenen vuoden korottoman maksuajan sijaan. Jos perintöveroa ei makseta eräpäivänä, maksamatta olevalle verolle alkaa juosta 7 %:n viivästyskorko. Jos veroa ei kyetä maksamaan kahden vuoden kuluessa eräpäivästä, Verohallinto voi siirtää veron kertyneine korkoineen ulosottoon, ovat perilliset sitten täysi- tai alaikäisiä.

Esimerkki

Äiti omistaa yritystoimintaa harjoittavan yhtiön osakekannan. Osakekannan käypä arvo on 10 000 000 euroa ja arvostamislain mukainen vertailuarvo 5 000 000 euroa. Äiti kuolee yllättäen. Hänellä on kaksi lasta ja hän on testamentilla määrännyt, että kumpikin lapsi saa puolet osakkeista. Vanhempi lapsi on 20-vuotias ja nuorempi 15-vuotias. Vanhempi lapsi voidaan valita yhtiön hallituksen jäseneksi, jolloin hän saa perintöverotuksessa huojennuksen. Maksuunpantava perintövero on silloin 150 000 euroa, joka pitää maksaa 15 000 euron vuosittaisina erinä seuraavan 10 vuoden aikana. Nuorempi 15-vuotias lapsi ei saa huojennusta. Hänelle maksuunpantava perintövero on silloin 900 000 euroa, joka pitää maksaa kahtena 450 000 euron eränä n. kuuden kuukauden kuluessa perintöverotuksen toimittamisesta.

Edellä kuvatun kaltainen tilanne on todellinen.

Kun perintöverohuojennusta ei myönnetä, vero aiheuttaa perilliselle ylivoimaiset rahoitusongelmat. Yrittäjän varat ovat usein kiinni yrityksessä. Hänellä ei kuollessaan välttämättä ole yritysosakkeiden lisäksi sellaisia likvidejä varoja, joilla perillinen voisi maksaa perintöveron. Perheyhtiön osakkeet ovat epälikvidejä eikä niille välttämättä nopeasti löydy ostajaa. Vähemmistöosuuden myyminen on käytännössä mahdotonta, elleivät kaikki muut osakkeenomistajat myy samanaikaisesti omia osakkeitaan. Muita osakkaita ei voida velvoittaa myymään osakkeitaan yhden osakkaan perintövero-ongelmien vuoksi. Muiden osakkaiden etu ei ole myöskään se, että yritys maksaa ennätyskorkeita osinkoja, jotta yksi osakas voi maksaa perintöveron.

Perintövero kannustaa osakkeenomistajaa realisoimaan osakeomistuksensa ja jättämään perinnöksi rahavaroja. Näin yrittäjä varmistaa sen, ettei perillinen joudu ylivoimaisiin vaikeuksiin verotuksen kanssa.

Tällainen pakko yritystoiminnasta luopumiseen ja yrityksen realisointiin on Suomen talouden kannalta kohtalokasta.

Ideaalitilanteessa yrittäjä voi keskittyä liiketoiminnan investointeihin ja kehitykseen sukupolvenvaihdoksen veroseuraamusten rahoittamisen sijaan. Tämä tuo lisää suomalaisia työpaikkoja ja yhteiskunnalle yritysten sekä niiden omistajien lisääntyneitä verotuottoja. Suomalainen yhtiö ei voi olla nykyisessä globaalissa liiketoimintaympäristössä  huonommassa asemassa kuin muiden maiden kilpailevat yritykset. Ne saavat tarpeetonta etua, jos me myymme yritykset ulkomaisiin omistuksiin.