PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Aravalain tulkinta puhuttaa: yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttaminen

Korkein hallinto-oikeus on vuoden 2015 alussa antamassaan ratkaisussa ottanut kantaa aravalaissa (1189/1993) tarkoitettuun yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttamiseen sen jälkeen, kun yhtiön omistamisen aravalainoitettujen kohteiden aravarajoituslaissa (1190/1993) tarkoitetut rajoitukset olivat päättyneet (KHO 2015:36).