PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Asiakkaiden parempaa työntekijäkokemusta luomassa

Suomen PwC tukee asiakkaitaan jatkossa yhä paremmin myös HR-palveluiden osalta, kun pitkään alalla työskennellyt Kirsi Tuovinen aloitti marraskuussa Lakipalvelut-yksikkömme henkilöverotustiimissä HR-konsulttina.

Tutustutaan häneen nyt hieman tarkemmin.

  • Kerro lyhyesti itsestäsi ja taustastasi.

“Aloitin marraskuussa PwC:llä HR-konsulttina. Ennen siirtymistäni tänne työskentelin Plan International Suomen HR-päällikkönä. Olen toiminut myös finanssialalla. Monipuolinen työkokemukseni eri toimialoilta on tuonut paljon erilaisia näkökantoja, jotka ovat avuksi HR-työssä.”

  • Millainen uusi työnkuvasi PwC:llä on, ja mitä kaikkea se pitää sisällään?

“HR-työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Työssäni voin olla pitkäaikaisena HR-apuna asiakkaille, joilla ei ole omaa HR:ää, mutta jotka tarvitsevat säännöllisesti jonkun huolehtimaan henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä tai avuksi lyhyempiin projekteihin.

Osa asiakkaista on globaaleja yrityksiä, joilla on vähemmän henkilökuntaa Suomessa ja jotka tarvitsevat apua maamme käytäntöihin eri työsuhdetilanteissa.”

  • Mitä odotat uudelta työltä?

“Työ HR-konsulttina on kiinnostanut minua jo pitkään. Konsulttina on mahdollista tutustua eri toimialoihin ja yrityksiin sekä laajentaa omaa osaamista tätä kautta. Tiedon ja osaamisen soveltaminen asiakasyritykselle sopivaan kontekstiin on erittäin opettavaista, haastavaa ja mielenkiintoista. Odotan, että pääsen tukemaan PwC:n asiakasyrityksiä mitä erinäisimmissä HR-asioissa ja voin olla omalta osaltani luomassa asiakkaille parempaa työntekijäkokemusta.”

  • Mitkä ovat mielestäsi HR-alan suurimmat haasteet tällä hetkellä? 

“HR on alana todella monipuolinen. Tällä hetkellä pinnalla olevat asiat liittyvät jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tieto vanhenee kovaa vauhtia. Tässä muutoksessa ja kehityksessä tulisi pysyä mukana ja pohtia, millä keinoin yritykset varmistavat, että työntekijät ovat ajan tasalla ja voivat omalla toimialallaan vastata kysyntään.

Toinen olennainen asia on psykologinen turvallisuus työyhteisössä. Sekin liittyy äsken mainittuihin asioihin. Työyhteisön ilmapiirin pitää tukea avointa keskustelua, uskallusta kysyä ja kyseenalaistaa. Ilmapiirin pitää olla salliva kaikille ihmisille, ja inklusiivisuuteen panostaminen on tärkeää kaikille yrityksille. Vaikka monessa yrityksessä tämä puoli on kunnossa, niin uskon kuitenkin, että kehitettävää on aina. ESG-kysymykset ovat nyt pinnalla kaikkialla, ja yritysten vastuu niin omaa henkilökuntaansa kuin yhteiskuntaa kohtaan on jatkuvasti näkyvämpää.

  • Miten näitä haasteita voitaisiin tehokkaammin taklata?

“Yrityksillä pitäisi olla osaamisen kehittämiseen selkeä malli – miten organisaatio edistää oppimista? Hyvällä ja kattavalla perehdytyksellä luodaan hyvä pohja työsuhteen aloittamiselle, mutta mitkä ovat ne yrityksen muut konkreettiset toimintatavat, joilla oppimista tuetaan työsuhteen aikana?

Jokainen meistä voi itse vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin rakentavalla ja kannustavalla tavalla. Jokaisen tulee myös ottaa vastuu ilmapiirin rakentamisesta. Näen, että johdolla on tässä “kantajan viitta”, sillä he luovat omalla toiminnallaan turvallista kulttuuria, jossa jokaisen on hyvä ja helppo olla. Pienet teot, kiitokset ja palautteet arjessa, avun ja tuen antaminen sekä toisen kuunteleminen luovat hyvää ilmapiiriä. Jokaisen yrityksen kulttuuri on uniikki, mutta sitä on mahdollista vahvistaa avoimella ja läpinäkyvällä viestinnällä ja keskustelulla.

Autan mielelläni yrityksiä löytämään juuri heille sopivat toimintatavat sekä luomaan sellaisia käytäntöjä ja prosesseja, jotka tukevat hyvää työntekijäkokemusta. Ota rohkeasti yhteyttä!”

Tervetuloa taloon, Kirsi!