PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

ATAD II -direktiivi virallisesti hyväksytty

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 29. toukokuuta 2017 ns. ATAD I -direktiiviä muuttavan direktiivin. Kyseessä on sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjunnasta annettu direktiivi, 2016/1164. Nyt hyväksyttyyn ja ATAD I -direktiiviä muuttavaan direktiivin on yleisesti viitattu nimellä ATAD II -direktiivi.

Virallisen hyväksynnän myötä ATAD I -direktiiviin tulevat muutokset, käytännössä siis ATAD II:n säännökset, tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, että ATAD II:n säännökset astuvat voimaan viimeistään vuoden 2020 alusta. Osalle muutoksista on kuitenkin annettu siirtymäaikaa vuoteen 2022 asti.

ATAD II -direktiivin mukaisilla muutoksilla mm. laajennetaan eräitä alkuperäisessä ATAD I -direktiivissä annettuja määritelmiä. Lisäksi ATAD I -direktiiviä laajennetaan koskemaan EU:n ulkopuolisissa valtioissa eli ns. kolmansissa valtioissa sijaitsevien toimijoiden kanssa tehtyjä järjestelyjä, jotka liittyvät verokohtelujen eroavaisuuksiin.

Direktiivi on paikoitellen hyvinkin tekninen ja monimutkainen, eikä tällä hetkellä ole vielä tiedossa, miten se Suomessa tullaan saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Seuraamme aktiivisesti sekä ATAD I- että ATAD II -direktiivin saattamista osaksi Suomen verolainsäädäntöä ja uutisoimme tulevista muutoksista niiden tullessa tietoon.