PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Australian veroviranomaiselta ohjeistusta COVID-19:n vaikutuksesta siirtohinnoitteluun ja konsernin sisäisiin sopimuksiin

COVID-19 on aiheuttanut muutoksia ja epävarmuutta monen konsernin liiketoimintaan, ja muutoksilla voi olla vaikutusta myös konsernin siirtohinnoitteluun. Australian veroviranomainen yhtenä ensimmäisistä OECD-maiden veroviranomaisista on julkaissut ohjeistusta COVID-19:n vaikutuksista siirtohinnoitteluun. 

Markkinaehtoisuuden arviointi COVID-19 huomioiden on herättänyt paljon epävarmuutta. Ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa verovelvollista todentamaan konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuus muuttuneessa tilanteessa erityisesti huomioon ottaen se, ettei luotettavaa vertailutietoa verrokkiyhtiöistä ole tällä hetkellä saatavilla. 

Ohjeistuksen mukaan Australian veroviranomaisen markkinaehtoisuuden arvioinnissa pidetään lähtökohtana sitä tilannetta, mikä verovelvollisen taloudellinen tulos olisi ollut ilman COVID-19 vaikutusta. Tämän todentamiseksi verovelvollisen tulisi varautua keräämään esimerkiksi tietoja yksityiskohtaisesta tuloslaskelmasta, josta käy ilmi COVID-19:n vaikutukset tuottoihin ja kuluihin, perusteet kustannusten kasvulle tai myynnin laskulle ja niiden vaikutuksesta liikevoittotasoon. Lisäksi tulisi kerätä tiedot verovelvollisen toimintaan saaduista tai vaikuttaneista valtion tuista. 

Mikäli COVID-19 on vaikuttanut negatiivisesti australialaisen verovelvollisen saamaan tuottoon, ohjeistuksessa mainitaan seikkoja, joihin veroviranomainen kiinnittää huomioita arvioidessaan taloudellisen tilanteen vaikutuksia siirtohinnoitteluun.

Näitä seikkoja ovat mm. verovelvollisen toimintoarviointi ennen ja jälkeen pandemian, mitkä ovat olleet pandemian taloudelliset vaikutukset verovelvolliselle, onko konsernin sisäisiin sopimuksiin tehty muutoksia, miten COVID-19 on vaikuttanut verovelvollisen tuote- ja palvelutarjontaan ja taloudelliseen tulokseen, sekä mitä muutoksia liiketoimintastrategiassa on tapahtunut.  

Lisäksi Australian veroviranomainen ohjeistaa verovelvollisia, joilla on ennakkohinnoittelusopimus (Advance Pricing Agreement, APA) tai sitä koskeva prosessi käynnissä, arvioimaan mahdollisia COVID-19 vaikutuksia ja keskustelemaan niiden vaikutuksista APAan Australian veroviranomaisen kanssa.

Australian veroviranomainen on julkaissut myös ohjeen konsernin sisäisiin sopimuksiin tehtyjä muutoksia koskien. Ohjeessa listataan asioita, joihin veroviranomainen kiinnittää huomiota arvioidessaan sopimusmuutosten mahdollisia vaikutuksia siirtohinnoitteluun. Tällaisia asioita ovat mm., olisivatko toisistaan riippumattomat osapuolet sopineet vastaavasta sopimusmuutoksesta, onko tosiasiallinen toiminta muutoksen mukaista ja onko muutoksen tarkoituksena ollut saavuttaa veroetua Australiassa.

On oletettavaa, että vastaavantyyppisiä tietoja ja dokumentointia COVID-19:n aiheuttamista muutoksista siirtohinnoitteluun edellytetään Australian lisäksi myös muissa maissa.

COVID-19:n aiheuttamat muutokset liiketoimintaan eivät vielä välttämättä ole täysin tiedossa, mutta koska veroviranomaisen edellyttämät tiedot voivat olla varsin yksityiskohtaisia, tarvittavat tiedot on suositeltavaa kerätä ja dokumentointi laatia mahdollisimman ajantasaisesti. 

 

Olemme mielellämme tukenanne niin siirtohinnoitteluun, muihin verokysymyksiin kuin mahdollisiin muihinkin liiketoiminnan haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Olettehan yhteydessä mikäli teille herää kysymyksiä, niin keskustellaan ja käydään niitä läpi yhdessä. 

 

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta