PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

AVL: Arvoseteliuudistus voimaan 1.1.2019

EU-tasolla on pitkään ollut pyrkimys yhdenmukaistaa erilaisten arvosetelien arvonlisäverokäsittelyä. Ensimmäisestä laajemmasta ehdotuksesta ei koskaan päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen, joten direktiivi annettiin vesittyneempänä versiona kesäkuussa 2016 (2016/1065). Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 25/2018 vp) on todettu, että direktiivi on osittain tulkinnallinen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tulkinnallisia eroavuuksia tullaan näkemään EU-valtioiden välillä jatkossakin. Sääntely sinänsä on toivottua, sillä kotimainen oikeus- ja verotuskäytäntö on arvoseteleiden, kuten teleprepaid-tuotteiden, osalta ollut varsin epäyhtenäistä.