PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

AVL: Arvoseteliuudistus voimaan 1.1.2019

EU-tasolla on pitkään ollut pyrkimys yhdenmukaistaa erilaisten arvosetelien arvonlisäverokäsittelyä. Ensimmäisestä laajemmasta ehdotuksesta ei koskaan päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen, joten direktiivi annettiin vesittyneempänä versiona kesäkuussa 2016 (2016/1065). Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 25/2018 vp) on todettu, että direktiivi on osittain tulkinnallinen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tulkinnallisia eroavuuksia tullaan näkemään EU-valtioiden välillä jatkossakin. Sääntely sinänsä on toivottua, sillä kotimainen oikeus- ja verotuskäytäntö on arvoseteleiden, kuten teleprepaid-tuotteiden, osalta ollut varsin epäyhtenäistä.

Direktiivitekstissä puhutaan vanhahtavasti seteleistä, vaikka suuri osa soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on tänä päivänä sähköisessä muodossa olevaa arvoa. Suomessa tyypillisimpiä arvonlisäsetelin määritelmään kuuluvia tuotteita ovat teleoperaattoreiden prepaid-tuotteet sekä lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit. Monissa muissa EU-valtioissa (esim. UK) arvosetelimarkkinat ovat huomattavasti laajemmat ja direktiivin soveltamisala moninaisempi.

1.1.2019 voimaan tuleva arvonlisäverolain muutos sisältää arvosetelin määritelmän erotuksena maksuvälineistä.

Arvosetelit jaetaan yksikäyttö- ja monikäyttöseteleihin. Yksikäyttöseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidetään näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna. Monikäyttöseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä arvonlisävero suoritetaan vasta setelin lunastushetkellä. Lisäksi arvoseteleiden jakeluun liittyvien erillisten palvelujen myynti on aina verollista.

Merkittäviä muutoksia alv-käsittelyyn

Muutos tulee vaikuttamaan tiettyjen toimijoiden arvonlisäverokäsittelyyn merkittävästi. Korkein hallinto-oikeus vahvisti aikaisemmin tänä vuonna (KHO:2018:70), että teleoperaattorien monikäyttöiset prepaid-tuotteet ovat maksuvälineitä ja jakelijan myymä palvelu on veroton. Verohallinto puolestaan oli katsonut kysymyksessä olevan telepalvelun ennakkomaksun. Uuden säännöksen mukaan kysymyksessä on siis monikäyttösetelin myynti, joka on soveltamisalan ulkopuolinen toimi ja verontilitysvelvollisuus syntyy vasta arvoa käytettäessä. Myös jakelijan palvelu muuttuu verolliseksi.

Vastaavasti lounassetelit määritellään monikäyttöseteleiksi, koska arvo ei välttämättä riitä kattamaan koko tuotteen hintaa. Jakeluun liittyvät palvelut tulevat arvonlisäveron piiriin. Tällä hetkellä suurin osa toimijoista käsittelee palvelumaksut verottomina.

Uusi lainsäädäntö pitää sisällään useita käytännön toimijoiden kannalta haastavia kohtia kuten arvosetelin ja maksuvälineen ero, myynnin käsittely, kun yksikäyttösetelin lunastaja on eri taho kuin liikkeeseenlaskija sekä siirtymäsäännökset.

Verohallinto valmistelee parhaillaan asiasta ohjetta, jossa toivottavaa otetaan mahdollisimman selkeitä kannanottoja tulkintaepäselvyyksien minimoimiseksi.