PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Belgian perustuslakituomioistuin mitätöi solidaarisuusveron, mitätöinnin takautuvaa vaikutusta kuitenkin osittain rajoitettiin valtion budjettitaloudellista syistä

Euroopan unionin tuomioistuin oli toukokuussa 2017 todennut Belgian solidaarisuusveron (”Fairness Tax”) osittain eurooppavero-oikeuden vastaiseksi. Nyt maaliskuussa 2018 Belgian perustuslakituomioistuin kumosi koko veron. Kumoamisen takautuva vaikutus ulottuu kuitenkin vain tilanteisiin, joissa edelleenjaetaan saatuja osinkoja. Tästä johtuen useat vanhoja vuosia koskevat verovalitukset eivät välttämättä johda veronpalautuksiin, vaikka vero kumotaan.

Solidaarisuusvero on Belgian yhteisöveron lisäksi peittävä erillinen vero, jonka veroprosentti on 5,15, ja jota maksetaan käytännössä suurien belgialaisten yhtiöiden tai ulkomaisten yhtiöiden belgialaisten sivuliikkeiden jakamien osinkojen perusteella. Solidaarisuusvero soveltuu, mikäli (i) on jaettu osinkoa, ja (ii) Notional Interest Deduction (ns. NID) -vähennys ja/tai tappiot pienentävät verotettavaa tuloa kyseisen vuoden aikana.

Tammikuussa 2014 belgialainen yhtiö teki valituksen Belgian perustuslakituomioistuimelle väittäen, että solidaarisuusvero loukkaa Belgian perustuslakia, Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta sekä emo- ja tytäryhtiödirektiiviä. Tämän seurauksena Belgian perustuslakituomioistuin teki Euroopan unionin tuomioistuimelle pyynnön ratkaista, loukkaako solidaarisuusvero EU:n lainsäädäntöä. EU tuomioistuin antoi ratkaisunsa 17.5.2017 ja totesi, että jotkin osat Belgian solidaarisuusverossa loukkaavat EU:n lainsäädäntöä. Tämän ratkaisun seurauksena Belgian perustuslakituomioistuin totesi 1.3.2018, että solidaarisuusvero loukkaa Belgian perustuslakia ja solidaarisuusvero mitätöitiin.

Solidaarisuusveron mitätöimisellä ei ole vaikutusta takautuvasti kuin ainoastaan erityisissä tapauksissa, joissa yhtiöt ovat saaneet osinkoja, jotka on jaettu edelleen. Näissä tapauksissa, mikäli veron palautusvaadetta ei ole vielä esitetty, perustuslakituomioistuin avasi uuden kuuden kuukauden pituisen ajanjakson solidaarisuusveron riitauttamiseen. Tapauksissa, joissa yhtiöt eivät ole saaneet edelleen jaettuja osinkoja, perustuslakituomioistuin säilytti mitätöidyn verotuksen vaikutukset vuosille 2014–2018. Tämä tarkoittaa, että kyseessä olevissa tapauksissa solidaarisuusvero pysynee, vaikka asiassa on jätetty hallinnollinen tai oikeudellinen valitus.