PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Belgian yritysverouudistus – mitä voimaan vuonna 2018?

Belgian parlamentti on hyväksynyt yritysverolainsäädännön uudistuspaketin, josta kerroimme elokuussa 2017.

Yritysverouudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa Belgian yritysverojärjestelmää sekä kasvattaa oikeusvarmuutta laskemalla verokantaa ja laajentamalla veropohjaa. Laaja uudistus tulee voimaan portaittain vuosien 2018–2020 aikana.

Vuonna 2018 voimaan tulevat muutokset:

  • Yritysverokanta laskee 33 prosentista 29 prosenttiin.
  • Yritysveron lisäosa, ns. Crisis tax laskee 3 prosentista 2 prosenttiin.
  • Pienille ja keskisuurille yrityksille sovelletaan huojennettua 20 prosentin verokantaa ensimmäisen 100 000 euron osalta.
  • Veropohjan kasvattamiseksi joitakin verovähennyksiä on arvioitu uudestaan.
  • Omalle pääomalle laskettavan korkovähennyksen, ns. NID-koron laskentakaava muuttuu. Korko lasketaan jatkossa oman pääoman lisäyksen mukaan viiden vuoden ajalta, eikä kokonaispääoman perusteella, kuten aiemmin. Uudistuksella pyritään kannustamaan yhtiöitä oman pääoman lisäämiseen taseessa.
  • Tällä hetkellä osakkeiden myyntivoitto on tietyin ehdoin verovapaata, mutta suurilla yhtiöillä osakkeiden myyntivoittoa on ehtojen täyttyessäkin soveltunut 0,412 prosentin luovutusvoittovero. Tämä luovutusvoittovero poistuu ja luovutusvoiton verovapaus edellyttää osakkeilta jatkossa 10 % omistusosuutta tai 2,5 miljoonan euron hankintamenoa.

Yritysverolainsäädännön uudistukset jakautuvat vuosille 2018–2020. Esimerkiksi yritysverokantaa aiotaan laskea kaksiportaisesti: 33 prosentista 29 prosenttiin vuonna 2018, ja 25 prosenttiin vuonna 2020.

Aiheesta lisää