PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Belgiassa tarkempaa ohjeistusta uusista siirtohinnoitteludokumentoinneista, Ranska lisää läpinäkyvyyttä

Tällä hetkellä useissa valtioissa, jotka ovat implementoineet kansallisiin lainsäädäntöihinsä OECD:n uudistuneiden siirtohinnoitteluohjeiden mukaiset dokumentointiohjeistukset (konserniraportti (Master File), paikallisraportti (Local File) ja maakohtainen raportti (CbCR)), on ryhdytty valmistelemaan tarkempaa ohjeistusta uusien dokumentointien sisällöstä ja toimittamistavasta. Muun muassa Belgian veroviranomaiset julkaisivat 2.12.2016 dokumentointeihin tarkoitetut lomakepohjat sekä yksityiskohtaista ohjeistusta niiden käyttämiseen. Esimerkiksi konserniraporttiin sisältyvä tieto voidaan ohjeistuksen mukaan täyttää joko sille tarkoitettuun lomakkeeseen tai vaihtoehtoisesti antaa konserniraportti lomakkeen liitteenä, jos verovelvollinen on laatinut erillisen dokumentin.

Belgian veroviranomaiset julkaisivat samassa yhteydessä myös erillisen lomakkeen, jota verovelvollinen voi käyttää antaessaan veroviranomaisille ns. notifikaation, eli tiedon maakohtaisen raportin antajasta. Huomionarvoista on lisäksi se, että vuoden 2016 maakohtaista raporttia koskevan notifikaation jättöaikaa on Belgiassa pidennetty 30. syyskuuta 2017 asti. Lue Belgiaa koskeva uutinen tästä.

Ranskassa on annettu 8.11.2016 uusi läpinäkyvyyden lisäämiseen tähtäävä lainsäädäntö ”Sapin II”, jolla on merkittäviä vaikutuksia myös maan siirtohinnoitteludokumentointisäännöksiin. Uuden lainsäädännön seurauksena Ranskassa tulee olemaan jatkossa kaksi eri raja-arvoa siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimiselle:

  • Sapin II -lainsäädännön mukaan ranskalaisen verovelvollisen tulee laatia ns. kevennetty dokumentointi (the ”light” documentation obligation), jos verovelvollisen, tai häneen etuyhteydessä olevan tahon liikevaihto tai taseen brutto-omaisuus ylittää 50 miljoonaa euroa. Aikaisemmin tämä raja-arvo oli 400 miljoonaa euroa.
  • Lisäksi velvollisuus kattavamman dokumentoinnin laatimiselle säilyy Ranskassa entisellään. Ranskan verolainsäädännön (article L13 AA of the French Tax Procedures Code) mukaan verovelvollisen tulee laatia OECD:n kattavampi dokumentointi (Local File), jos verovelvollisen liikevaihto tai taseen brutto-omaisuus ylittää 400 miljoonaa euroa.

Käytännössä lainsäädäntöuudistuksen seurauksena jatkossa entistä laajempi verovelvollisten joukko tulee kuulumaan siirtohinnoitteludokumentoinnin piiriin Ranskassa. Lue lisää tästä.

Lopuksi mainittakoon, että Belgian tavoin myös Suomen Verohallinto valmistelee parasta aikaa kahta siirtohinnoitteluun liittyvää ohjetta, joilla tullaan antamaan tarkempaa ohjeistusta uuden siirtohinnoitteludokumentointilainsäädännön (konserniraportti ja paikallisraportti) sekä maakohtaisen raportin (CbCR) laatimiseen liittyen. Ohje verotuksen maakohtaisesta raportoinnista on parhaillaan lausuntokierroksella, ja myös siirtohinnoitteludokumentointia koskevan ohjeen on määrä lähteä pian lausuntokierrokselle. Kerromme näistä ohjeistuksista heti kun viranomaiset ovat julkaisseet lopulliset ohjeet.