PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Belgiassa tarkempaa ohjeistusta uusista siirtohinnoitteludokumentoinneista, Ranska lisää läpinäkyvyyttä

Tällä hetkellä useissa valtioissa, jotka ovat implementoineet kansallisiin lainsäädäntöihinsä OECD:n uudistuneiden siirtohinnoitteluohjeiden mukaiset dokumentointiohjeistukset (konserniraportti (Master File), paikallisraportti (Local File) ja maakohtainen raportti (CbCR)), on ryhdytty valmistelemaan tarkempaa ohjeistusta uusien dokumentointien sisällöstä ja toimittamistavasta. Muun muassa Belgian veroviranomaiset julkaisivat 2.12.2016 dokumentointeihin tarkoitetut lomakepohjat sekä yksityiskohtaista ohjeistusta niiden käyttämiseen. Esimerkiksi konserniraporttiin sisältyvä tieto voidaan ohjeistuksen mukaan täyttää joko sille tarkoitettuun lomakkeeseen tai vaihtoehtoisesti antaa konserniraportti lomakkeen liitteenä, jos verovelvollinen on laatinut erillisen dokumentin.