PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Belgiassa verolainsäädännön uudistuksia – yritysverokanta laskee

Belgian pääministeri ilmoitti 26. heinäkuuta 2017 maan hallituksen saavuttaneen yksimielisyyden Belgian verolainsäädännön uudistuspaketista. Verolainsäädännön uudistukset tehdään Belgiassa kahdessa vaiheessa: vuonna 2018 sekä vuonna 2020. Yksi merkittävimmistä uudistuksista koskee yritysverokantaa, joka tulee muuttumaan seuraavalla tavalla:

  • Vuonna 2018 yritysverokantaa lasketaan 33 prosentista 29 prosenttiin ja vuonna 2020 edelleen 25 prosenttiin. Vuoden 2018 muutos tulee voimaan vuoden 2019 verotuksessa ja vuoden 2020 muutos tulee voimaan vuoden 2021 verotuksessa.
  • Vuonna 2018 yritysveron lisäosaa (surcharge) lasketaan 3 prosentista 2 prosenttiin ja vuonna 2020 edelleen 0 prosenttiin.
  • Pienille ja keskisuurille yrityksille tullaan soveltamaan huojennettua 20 prosentin verokantaa ensimmäisen 100 000 euron osalta vuodesta 2018 lähtien.

Lisäksi huomionarvoista verolainsäädännön uudistuksessa on Belgian omalle pääomalle laskettavan korkovähennyksen eli niin sanotun NID-koron (notional interest deduction) laskentakaavan muutos. Vuodesta 2018 lähtien NID-korko tullaan laskemaan oman pääoman lisäyksen perusteella (viiden vuoden ajalta) eikä enää kokonaispääoman perusteella. Uudistuksella pyritään kannustamaan yhtiöitä oman pääoman lisäämiseen taseessa.

Lue lisää Belgian verolainsäädännön muutoksista