PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

BEPS ja siirtohinnoittelun tulevaisuus IFA:n kongressin pääaiheet

IFA:n (International Fiscal Association) 71. vuosittainen kongressi järjestettiin Rio de Janeirossa Brasiliassa 27.8.–1.9.2017. Kongressin pääaiheet olivat BEPS ja siirtohinnoittelun tulevaisuus. Kongressissa käsiteltiin lisäksi useita muita ajankohtaisia aiheita verotuksen alalla.

BEPSiä käsittelevässä osiossa keskityttiin tarkastelemaan BEPSin implementaatiota eri alueilla, otettiin kantaa nykyisiin ongelmakohtiin ja arvioitiin BEPSiin liittyviä tulevaisuuden haasteita. Potentiaalisena tulevaisuuden haasteena keskustelua herätti erityisesti digitaalisen ajan tuomat muutokset.

Siirtohinnoittelun tulevaisuutta käsitelleessä osiossa huomio kiinnittyi erityisesti markkinaehtoperiaatteeseen (arm’s length principle) ja sen ongelmakohtien käsittelemiseen. Markkinaehtoperiaatteen haasteina nostettiin esiin muun muassa arvonluontia koskevan informaation puutteellisuus.

Muita IFA:n kongressissa käsiteltyjä aiheita olivat esimerkiksi verotuksen alan sopimusten hajanaisuus, automaattinen tietojenvaihto sekä viimeaikaiset tapahtumat kansainvälisessä verotuksessa.

Tarkempaa tietoa kongressista löytyy esimerkiksi IFA:n sivuilta.