PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Brexit: Pohjois-Irlannin erityistilanne tullin ja arvonlisäverotuksen näkökulmasta

Britannia erosi EU:sta 31.1.2020, jolloin astui voimaan tämän vuoden lopussa päättyvä siirtymäaika. Siirtymäajan aikana tavaravirrat Britanniaan jatkuvat normaalisti, mutta siirtymäajan jälkeen Iso-Britanniasta tulee kolmas valtio. Tässä suhteessa Pohjois-Irlannin tilanne on aiheuttanut hämmennystä. Erosopimuksen pöytäkirjan mukaisesti Pohjois-Irlannille on määrä soveltaa erityiskäytäntöjä ainakin 31.12.2024 asti, jolloin Pohjois-Irlanti säilyisi osana Britannian tullialuetta, mutta Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla ei kuitenkaan tulisi tullirajaa ja se säilyttäisi tietynlaisen erityisaseman osana EU:n sisämarkkinoita.

Yksityiskohdat Pohjois-Irlantiin tai sieltä tulevista tavaravirroista ovat edelleen neuvotteluiden kohteena ja tietoja neuvotteluista saadaan vähitellen, vaikka siirtymäkausi päättyy pian. Kärjistynyt poliittinen tilanne on haitannut neuvotteluita. Aiemmin syksyllä Britannian parlamentin alahuone äänesti lain, joka kyseenalaistaisi EU:n näkemyksen mukaan Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian välille
tulevan EU:n tullirajan. Komissio aloitti asiassa rikkomismenettelyn Britanniaa vastaan.

Olemme tiivistäneet alle vallitsevien tietojen puitteissa tietopaketin Pohjois-Irlannin tilanteesta tullin ja arvonlisäverotuksen näkökulmista. Huomaattehan, että neuvottelut voivat vielä vaikuttaa alla annettuihin tietoihin ja yksityiskohtiin saadaan lisätietoja neuvotteluiden etenemisen myötä.

 • Pohjois-Irlanti tulee olemaan osa Britannian tullialuetta eli viennissä ja maahantuonnissa Britannian ulkopuolelta/ulkopuolelle sitä käsitellään kolmantena valtiona osana Britanniaa. Viennissä ja maahantuonnissa sovelletaan Britannian asettamia tullitariffeja ja voidaan hyödyntää Britannian solmimia kauppasopimuksia.
 • Pohjois-Irlanti säilyttää toisaalta tietynlaisen erityisaseman osana EU:n sisämarkkinoita. Pohjois-Irlannin ja Irlannin sekä muiden EU-maiden välille ei tule EU:n tullirajaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavarat voivat liikkua vapaasti ilman tulli-ilmoitusta ja -maksuja.
 • Minne tulisi tulliraja EU:n näkemyksen mukaan?
  • EU:n näkemyksen mukaan tulliraja tulisi asettaa Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian välille, mutta Britannian käsityksen mukaan tämä ei takaisi Britannian tullialueen yhtenäisyyttä.
  • Iso-Britanniasta Pohjois-Irlannin kautta EU:hun tulevista tavaroista maksettaisiin EU:n tullimaksut.
  • EU:n ulkopuolelta eli muista kolmansista maista kuin Iso-Britanniasta Pohjois- Irlannin kautta EU:hun tulevista tavaroista maksettaisiin EU:n tullimaksut.
  • EU-tavaroista, jotka kulkisivat Pohjois-Irlannin kautta Iso-Britanniaan maksettaisiin Britannian tullimaksut.
 • Arvonlisäverotuksen kannalta sovellettaisiin nykyisiä EU:n arvonlisäverotuksen tavarakaupan sääntöjä. Britannia keräisi arvonlisäverot ja raportointi suoritettaisiin HMRC:lle eli Britannialle. Britannia on tiedottanut raportoinnin tapahtuvan kuten Britannian sisäkaupassa nytkin, mutta tämä sotii näkemyksemme mukaan sitä käsitystä vastaan, että tulliraja asetettaisiin Pohjois-Irlannin ja Iso-Britannian välille, jolloin arvonlisäverotus tulisi raportoida maahantuontina ja vientinä.
 • Britannia on tiedottanut, ettei Britanniassa rekisteröitynyt yritys tarvitsisi uutta VAT-numeroa tai rekisteröitymistä Pohjois-Irlannissa. EU-komissio on kuitenkin ehdottanut elokuun alulla muutosta VAT-direktiiviin, jonka mukaan Pohjois-Irlannissa otettaisiin käyttöön erillinen XI-alkuinen VAT-tunniste. Toistaiseksi lakiehdotuksesta keskustellaan EU-neuvostossa.
 • Komissio on julkaissut asetuksen, jossa ilmenevät uudet maakoodit XU (Britannia) ja XI (Pohjois-Irlanti). Suomen Tullin tämänhetkisen brexit-tiedotteen mukaisesti Iso-Britanniaan käytettävä maakoodi olisi kuitenkin GB ja Pohjois-Irlannin maakoodi XI. Pohjois-Irlannin maakoodia käytettäisiin Intrasta-ilmoittamisessa ja GB-koodia tulli-ilmoittamisessa. Koodia XU ei otettaisi käyttöön tulli-ilmoittamisessa aiemmin annetuista tiedoista poiketen. Yritysten on tärkeä huomioida muuttuneet maakoodit, sillä nämä edellyttävät muutoksia ERP-järjestelmässä ja niillä on huomattava vaikutus master datan hallintaan, raportointiin ja verojen määräytymiseen.