PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Brexit: siirtymäkaudella 2020 jatketaan nykysäännöillä

Iso-Britannia eroaa EU:sta tänä yönä. Iso-Britannian EU-eron myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkaudella jatketaan nykysäännöillä eli Iso-Britanniaa sitovat samat oikeudet ja velvollisuudet sekä EU-säännökset kuin tähänkin saakka. 

Arvonlisäverotuksessa tavaran tuontia Iso-Britanniasta EU:n alueelle käsitellään siirtymäkaudella edelleen arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä Iso-Britanniassa ja arvonlisäverollisena yhteisöhankintana EU:n alueella. Vastaavasti tavaran vientiä EU:sta Iso-Britanniaan käsitellään siirtymäkaudella edelleen arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä EU:n alueella ja arvonlisäverollisena yhteisöhankintana Iso-Britanniassa. 

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan siirtymäkaudella edelleen siirtää Iso-Britannian ja EU:n välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Siirtymäkaudella Iso-Britannian ja EU:n välillä ei myöskään ole tullivelvoitteita.    

EU:n ja Iso-Britannian uudesta suhteesta tullaan neuvottelemaan vuoden 2020 aikana. Neuvottelut kauppasopimuksista osapuolten välillä aloitetaan todennäköisesti maalis–huhtikuussa. Kauppasopimusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta, kun sopimus väliaikaisratkaisusta päättyy. Iso-Britannian erosopimuksen hyväksymistä koskevan lain mukaan siirtymäkautta ei voida pidentää. 

Iso-Britannia tulee todennäköisesti neuvottelemaan myös kauppasuhteistaan kolmansiin maihin vuoden 2020 aikana. Kauppasopimukset Iso-Britannian ja kolmansien maiden välillä voivat kuitenkin astua voimaan vasta siirtymäkauden jälkeen eli aikaisintaan vuoden 2021 alusta. Tullimuodollisuudet, joiden tarkemmasta sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa, astuvat voimaan EU:n ja Iso-Britannian välillä vuoden 2021 alusta.

Katso koottuna brexitin vaikutukset tullin ja arvonlisäverotuksen osalta