PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19-tarvikkeiden väliaikaiselle arvonlisäverottomuudelle jatkoa vuoden 2021 loppuun saakka

EU-komissio on 19.4.2021 antamallaan päätöksellä päättänyt jatkaa väliaikaista COVID-19-tarvikkeiden maahantuontiin liittyvää tullittomuutta ja arvonlisäverottomuutta vuoden 2021 loppuun saakka.

Väliaikainen verottomuus oli aiemmin säädetty ajalle 30.1.2020–30.4.2021. Suomen hallitus on tänään 29.4.2021 antanut eduskunnalle esityksen (HE 69/2021 vp) arvonlisäverolain väliaikaisen muuttamisen jatkamisesta Suomessa vastaavasti vuoden 2021 joulukuun loppuun saakka.

Euroopan komission päätöksellä COVID-19-pandemiaan liittyvät lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet (komission esimerkinomainen lista) on vapautettu maahantuonnin arvonlisäveroista ja tuontitulleista, kun julkisoikeudellinen terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden tai sosiaalihuoltopalveluiden tuottaja tai niihin rinnastettavissa oleva yksityinen toimija, yleishyödyllinen yhteisö tai toimija, joka myy tavarat edellä esitetyille tahoille antaa tai asettaa tavarat käytettäväksi epidemian torjuntaan, ehkäisemiseen tai hoitoon.

Arvonlisäverolakiin on lisätty väliaikaisesti 38 a §, jossa verottomaksi säädetään vastaavat epidemian torjuntaan käytettyjen tavaroiden yhteisöhankinnat toisista EU-maista sekä tällaisten tavaroiden kotimaan myynnit. Kyse on nollaverokannan alaisista myynneistä, jolloin myyjällä on oikeus vähentää myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero.

Yleishyödylliset yhteisöt ja julkisyhteisöille sote-palveluja tarjoavat yritykset voivat hyötyä merkittävästi mahdollisuudesta ostojen verottomuuteen. Avustamme mielellämme verottomuuden edellytysten selvittämisessä.

Tilaa PwC:n uutiskirje