PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19:n torjunnassa käytettävät suojavarusteet sekä lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet vapautettu väliaikaisesti tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta

Päivitetty 17.4.2020

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2020/491, jonka mukaan COVID-19:n torjunnassa käytettävät henkilökohtaiset suojavarusteet sekä lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet vapautetaan väliaikaisesti tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta. Myös Tulli ja Verohallinto ovat julkaisseet tiedotteet asiasta.

Vapautukset koskevat

  • henkilökohtaisia suojavarusteita, esimerkiksi suojalaseja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä
  • lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita ja testisarjoja.

Komission antama suuntaa antava lista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta vapautettavista tuotteista löytyy täältä. Odotamme, että Tulli antaa tarkempia ohjeita tuotteista lähiaikoina.

Vapautukset tulevat voimaan takautuvasti 30.1.2020 ja ovat voimassa 31.7.2020 saakka. Tarvittaessa vapautusten voimassaoloa voidaan jatkaa. Vapautusten tarkoituksena on taloudellisesti helpottaa COVID-19:n torjunnassa ja sairastuneiden hoitamiseen välttämättömästi tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa.

Vapautusta sovelletaan, kun tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen tai muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta. Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija silloin, kun tämä tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.

Komissio on 16.4.2020 julkaissut päätökseen 2020/491 liittyvän “Kysymyksiä ja vastauksia” -tiedotteen. Tiedotteen mukaan vapautuksia sovellettaisiin myös yksityisten toimijoiden maahantuontiin silloin, kun tavarat tulevat välittömästi sellaisten toimijoiden käyttöön, joiden omaan maahantuontiin vapautuksia sovelletaan.

Vapautukset voivat olla taloudellisesti huomattavia, sillä esimerkiksi Kiinasta tuotaviin suojamaskeihin sovelletaan normaalisti 12 %:n tullia ja yleistä arvonlisäverokantaa 24 %.

Vapautusten edellytysten täyttyminen kannattaa siten selvittää ja mahdollisesti liikaa maksetut tullimaksut ja maahantuonnin arvonlisäverot hakea takaisin jälkikäteen 30.1.2020 jälkeen tapahtuneista maahantuonneista.