PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19:n torjunnassa käytettävien tavaroiden väliaikaista vapauttamista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta jatketaan 31.10.2020 saakka

Päivitetty 18.8.2020

Euroopan komissio on 23.7.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut suojavarusteiden sekä muiden lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden väliaikaista vapauttamista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta 31.10.2020 saakka. Alkuperäisen päätöksen (EU) 2020/491 mukaan vapautukset olisivat olleet voimassa heinäkuun 2020 loppuun.

 Vapautukset koskevat

  • henkilökohtaisia suojavarusteita, esimerkiksi suojalaseja, kasvomaskeja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä
  • lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita, testisarjoja ja käsidesiä.

Komissio on julkaissut suuntaa antavan listan (päivitetty 20.6.2020) tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta vapautettavista tuotteista. Myös muiden tavaroiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti on sallittua, jos niitä käytetään COVID-19:n torjunnassa.

Vapautukset tulevat voimaan takautuvasti 30.1.2020 ja niiden voimassaoloaikaa on nyt jatkettu 31.10.2020 saakka. Vapautusten tarkoituksena on taloudellisesti helpottaa COVID-19:n torjunnassa ja sairastuneiden hoitamiseen välttämättömästi tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa. 

Vapautuksia sovelletaan, kun tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtionelinten, julkisyhteisöjen tai muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta, tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta. Tullin ohjeen (päivitetty 12.5.2020) mukaan muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija silloin, kun tämä tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.

Muihin julkisoikeudellisiin laitoksiin rinnastettavalta toimijalta vaaditaan valtuutuslupa, jota haetaan Tullilta. Tulli on ilmoittanut, että alun perin 31.7.2020 saakka myönnetyt valtuutusluvat pysyvät voimassa 31.10.2020 saakka, eikä uutta hakemusta tarvitse jättää.

Komissio on julkaissut vapautuksiin liittyvän ”Kysymyksiä ja vastauksia” -tiedotteen (päivitetty 6.8.2020). Tiedotteen mukaan vapautuksia sovellettaisiin myös yksityisten toimijoiden maahantuontiin silloin, kun tavarat tulevat välittömästi sellaisten toimijoiden käyttöön, joiden omaan maahantuontiin vapautuksia sovelletaan.

Vapautukset voivat olla taloudellisesti huomattavia, sillä esimerkiksi Kiinasta tuotaviin suojamaskeihin sovelletaan normaalisti 12 %:n tullia ja yleistä arvonlisäverokantaa 24 %.

Vapautusten edellytysten täyttyminen kannattaa siten selvittää ja mahdollisesti liikaa maksetut tullimaksut ja maahantuonnin arvonlisäverot hakea takaisin jälkikäteen 30.1.2020 jälkeen tapahtuneista maahantuonneista. Yksityisen toimijan tuodessa tavarat vapautukseen oikeutetun toimijan puolesta, tullaukseen tai tullinpalautushakemukseen on liitettävä vapautuksiin oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät vapautuksiin oikeuttavaan käyttötarkoitukseen. Lisäksi tulee ilmoittaa vapautuksiin oikeutetun toimijan valtuutusluvan numero ja päivämäärä. Arvonlisäverorekisteriin merkitty toimija ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella.

Myös yhteisöhankinnat ja kotimaan myynnit julkisen terveyden- ja sairaanhoidon tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajille ovat kansallisen lainsäädännön nojalla väliaikaisesti arvonlisäverottomia ajalla 30.1.2020–31.7.2020. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvän veron saa vähentää arvonlisäveroilmoituksella eli kyse on nollaverokannasta. Valtiovarainministeriössä on parhaillaan valmisteilla lakiesitys väliaikaisen arvonlisäverottomuuden soveltamisen jatkamisesta 31.10.2020 saakka.