COVID-19:n torjunnassa käytettävien tavaroiden väliaikaista vapauttamista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta jatketaan 31.10.2020 saakka

28.7.2020  |  Uutiset, Verotus

Euroopan komissio on 23.7.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden väliaikaista vapauttamista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta 31.10.2020 saakka. Alkuperäisen päätöksen (EU) 2020/491 mukaan vapautukset olisivat olleet voimassa heinäkuun 2020 loppuun.

Vapautukset koskevat

  • henkilökohtaisia suojavarusteita, esimerkiksi suojalaseja, kasvomaskeja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä
  • lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita, testisarjoja ja käsidesiä.

Komissio on julkaissut suuntaa antavan listan (päivitetty 20.6.2020) tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta vapautettavista tuotteista. Myös muiden tavaroiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti on sallittua, jos niitä käytetään COVID-19:n torjunnassa.

Vapautukset tulevat voimaan takautuvasti 30.1.2020 ja niiden voimassaoloaikaa on nyt jatkettu 31.10.2020 saakka. Vapautusten tarkoituksena on taloudellisesti helpottaa COVID-19:n torjunnassa ja sairastuneiden hoitamiseen välttämättömästi tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa.

Vapautuksia sovelletaan, kun tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen tai muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden (esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen) toimesta tai puolesta. Tullin ohjeen mukaan muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija silloin, kun tämä tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja.

Komissio on julkaissut vapautuksiin liittyvän ”Kysymyksiä ja vastauksia” -tiedotteen (päivitetty 5.5.2020). Tiedotteen mukaan vapautuksia sovellettaisiin myös yksityisten toimijoiden maahantuontiin silloin, kun tavarat tulevat välittömästi sellaisten toimijoiden käyttöön, joiden omaan maahantuontiin vapautuksia sovelletaan.

Vapautukset voivat olla taloudellisesti huomattavia, sillä esimerkiksi Kiinasta tuotaviin suojamaskeihin sovelletaan normaalisti 12 %:n tullia ja yleistä arvonlisäverokantaa 24 %.”

Vapautusten edellytysten täyttyminen kannattaa siten selvittää ja mahdollisesti liikaa maksetut tullimaksut ja maahantuonnin arvonlisäverot hakea takaisin jälkikäteen 30.1.2020 jälkeen tapahtuneista maahantuonneista. Yksityisen toimijan tuodessa tavarat vapautukseen oikeutetun toimijan puolesta, tullaukseen tai tullinpalautushakemukseen on liitettävä vapautuksiin oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät vapautuksiin oikeuttavaan käyttötarkoitukseen. Arvonlisäverorekisteriin merkitty toimija ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella.

Myös yhteisöhankinnat ja kotimaan myynnit julkisen terveyden- ja sairaanhoidon tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajille ovat kansallisen lainsäädäännön nojalla väliaikaisesti arvonlisäverottomia ajalla 30.1.2020–31.7.2020. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvän veron saa vähentää arvonlisäveroilmoituksella eli kyse on nollaverokannasta.

 

Yhteyshenkilösi PwC:llä:

Juha Laitinen, Veroneuvonta

puh. 020 787 7409

Suvi Soppi, Valmisteverotus- ja tulliasiat

puh. 020 787 8131

Kommentit on suljettu.