PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

COVID-19:n torjunnassa käytettävien tavaroiden väliaikaista vapauttamista tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta jatkettu 30.4.2021 saakka

Oletteko hankkineet suojavarusteita tai muita tavaroita COVID-19-epidemian ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi? Tuotatteko sosiaali- tai terveydenhoitopalveluita julkisyhteisölle? Olettehan tietoisia oikeudestanne ostaa koronan ehkäisyä ja hoitoa varten hankkimanne tavarat ilman arvonlisäveroa ja tuontitulleja? 

COVID-19-epidemian torjuntaan, ehkäisemiseen sekä hoitoon käytettyjen suojavarusteiden sekä lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden myynti on ollut 30.1.2020 alkaen arvonlisäverotonta, mikäli myynti tapahtuu julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden tai sosiaalihuoltopalveluiden tuottajille, yleishyödyllisille yhteisöille tai toimijalle, joka myy tavarat edellä esitetyille tahoille. Edellytyksenä on lisäksi, että tavarat annetaan maksutta käytettäväksi epidemian torjuntaan, ehkäisemiseen tai hoitoon. 

Kysymys on tavaroiden tilapäisestä arvonlisäverottomuudesta ja tullittomuudesta, joka on voimassa 30.4.2021 asti.

Vapautukset koskevat

  • henkilökohtaisia suojavarusteita kuten suojalaseja, kasvomaskeja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä
  • lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita kuten hengityskoneita, testisarjoja ja käsidesiä.

Komissio on julkaissut suuntaa antavan listan (päivitetty 12.11.2020) tuontitulleista ja maahantuonnin arvonlisäverosta vapautettavista tuotteista. Myös muiden tavaroiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti on sallittua, jos niitä käytetään COVID-19:n torjunnassa.

Mikäli epidemiaa varten ostetut tavarat otetaan muuhun tarkoitukseen, tavaroista on suoritettava arvonlisäveroa ostohinnan tai alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella.

Yrityksillä, jotka myyvät epidemian torjumiseksi käytettyjä tavaroita edellä esitetyille palveluiden tuottajille tai yleishyödyllisille yhteisöille, on oikeus saada takaisin myynteihin liittyviin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Palautus koskee myös maahantuonnin yhteydessä suoritettua tuontitullia.

Kuka verottomuudesta voi hyötyä?

Verottomuudesta hyötyy yleishyödyllinen yhteisö tai yritys, joka tarjoaa sote-palveluita julkisyhteisölle ja ostaa COVID-19-viruksen torjuntaa ja hoitoa varten kasvomaskeja, suojavaatteita, käsidesiä ja muita tavaroita. Yleishyödyllinen yhteisö voi ostaa tuotteet ilman arvonlisäveroa sekä suomalaiselta myyjältä että myyjältä joko toisesta EU-valtiosta tai EU:n ulkopuolelta. 

Kysymyksessä on merkittävä taloudellinen etu, joten sitä ei kannata jättää hyödyntämättä!

 

Ole yhteydessä, jos haluat kuulla asian vaikutuksesta toimintaanne!