PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC6-raportointi käytännössä

DAC6-direktiivi on osa Euroopan unionin laajempaa kehitystä verotuksen läpinäkyvyyden parantamiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi. Verohallinto julkaisi 30.4.2020 ohjeen lain soveltamisesta ja ilmoittamisesta. Raportointi tullaan toteuttamaan teknisen tietovirran kautta, mikä tarkoittaa sitä, että raportoinnin voi tehdä integroidulla raportointialustalla tai jos raportoitavien järjestelyjen määrä on alhainen, voidaan raportointitiedostot luoda esimerkiksi Excelissä.

Lisätietoa DAC6-raportoinnin substanssista ja aikataulusta löydät tästä kirjoituksesta.

DAC6-direktiivin raportointi

Koska DAC6-direktiivin raportoinnin laiminlyönnistä voi seurata maineriskejä tai taloudellisia sanktioita, on ensiarvoisen tärkeää varmistua siitä, että kaikki raportointia vaativat järjestelyt tulevat varmasti raportoiduiksi. Tästä syystä kannattaa jo hyvissä ajoin selvittää ja dokumentoida kaikkien välittäjien raportointisuunnitelmat, kartoittaa raportoimatta jäävät järjestelyt sekä selvittää, mitkä näistä järjestelyistä vaativat vielä raportointia. Yritys on itse velvollinen raportoimaan ne raportointia vaativat transaktiot, joissa ei ole välittäjää.

Järjestelyn arviointi ja raportointivelvollisuuden analysointi raportointialustalla

(Klikkaamalla kuvia näet ne isompana.)

Järjestelyt syötetään raportointityökaluun (kuvassa malli PwC:n tarjoamasta alustasta), jossa järjestely arvioidaan ja raportointivelvollisuus analysoidaan. Raportointivelvollisuudet täyttävät järjestelyt raportoidaan Verohallinnolle, josta tieto siirtyy automaattisesti tasaisin väliajoin muiden EU-jäsenvaltioiden veroviranomaisille.

 

Ota yhteyttä:

Jari Kärkkäinen, Veroteknologia
jari.k.karkkainen@pwc.com
puh. 020 787 7487

Jarno Laaksonen, Yritysverotus
jarno.laaksonen@pwc.com
puh. 020 787 7327