PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Direktiivi pakottaa riidanratkaisuun

Uusi riidanratkaisudirektiivi tehostaa veroriitojen ratkaisua Euroopan unionissa. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita käsittelemään riita-asian kahden vuoden määräajassa ja määrää jatkotoimista, jos ratkaisuun ei ole päästy. Direktiiviä sovelletaan laajasti tulo- ja varallisuusverotukseen.