PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Emoyhtiön vähennysoikeus edellyttää palveluveloituksia tytäryhtiöiltä

EUT:n määräyksen mukaan emoyhtiö, joka osallistuu aktiivisesti tytäryhtiöiden hallintoon, mutta joka ei veloita tytäryhtiöitä näistä palveluista, ei saa vähentää ostoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja. EUT:n määräys tarkoittaa sitä, että tuomiota ei anneta, koska EUT katsoo ratkaisseensa asian jo aiemmin.

EUT antoi asiassa C-28/16, Magyar Villamos Művek Zrt (MVM) 12.1.2017 määräyksen, jonka mukaan tytäryhtiöiden hallinnointiin osallistuminen ei oikeuta ALV:n vähentämiseen, jos palveluista ei veloiteta tytäryhtiötä. Asiassa oli kyse verollista toimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiöstä, joka vastasi konsernin strategisesta johtamisesta. Tässä tarkoituksessa se hankki oikeudellisia, liikkeenhoidollisia ja suhdetoimintaan liittyviä palveluja ensinnäkin omaksi hyväkseen ja toiseksi koko konsernin hyväksi. MVM ei laskuttanut palveluita tytäryhtiöiltään silloinkaan, kun ne palvelivat koko konsernin etuja tai liittyivät välittömästi konsernin muiden jäsenten verotettaviin toimintoihin. MVM ei myöskään laskuttanut minkäänlaisia palkkioita konsernissa harjoittamastaan strategisesta johtamisesta.

Elinkeinonharjoittajat ovat yleensä vapaita valitsemaan toimintojensa kannalta asianmukaisimpina pitämänsä organisatoriset rakenteet ja liiketoimien toteuttamistavat. Verotuksen neutraalisuuden periaate ei merkitse sitä, että verovelvollinen, jolla on mahdollisuus valita kahden liiketoimen välillä, voi valita yhden mutta vedota toisen oikeusvaikutuksiin. Yhtiö, joka ei veloita palveluista tytäryhtiöitään ei siten EUT:n mukaan ole samassa asemassa sellaisen yhtiön kanssa, joka veloittaa palveluista korvauksen.

Holding-yhtiöillä, joka ei veloita palveluista tytäryhtiöitään, ei voi olla oikeutta vähentää hankkimistaan palveluista maksamaansa arvonlisäveroa siltä osin kuin palvelut liittyvät tytäryhtiöiden hallinnointiin. Konsernin emoyhtiön tulee määräyksen perusteella kiinnittää erityistä huomiota siihen, että palvelut veloitetaan oikealta yhtiöltä ja emoyhtiön muille konserniyhtiölle tarjoamista palveluista veloitetaan näitä yhtiöitä.