PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ennakkoratkaisu yleishyödyllisen yhteisön toimintojen veronalaisuudesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 19.12.2017 antanut ennakkoratkaisun KHO:2017:191 siitä, oliko yleishyödyllisen yhteisön harjoittama toiminta katsottava elinkeinotoiminnaksi ja siten tällaisesta toiminnasta saadut tulot veronalaiseksi elinkeinotuloksi.

Tausta

Kyseessä olleen seuran sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli edistää urheiluammunnan harrastusta seuran toiminta-alueella. Seura ylläpiti ampumaurheilukeskusta ja tarjosi esimerkiksi seuran jäsenille ja ulkopuolisille tahoille harjoitustoimintaa seuran ylläpitämällä ulkoampumaradalla. Seuralla oli yhteensä noin 1 100 jäsentä. Seura harjoitti myös puhvettitoimintaa muun harjoitustoiminnan yhteydessä.

KHO:n ratkaisu ja perustelut

KHO kumosi 19.12.2017 antamallaan ratkaisulla hallinto-oikeuden ratkaisun ja tätä edeltäneen Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, etteivät kyseisen seuran harjoitustoiminnasta ja sen yhteydessä harjoitettavasta puhvettitoiminnasta saamat tulot ole seuran veronalaista elinkeinotuloa.

KHO piti asiassa riidattomana, että kyseessä oli yleishyödyllinen yhteisö.

KHO katsoi lisäksi, ettei seuran harjoittamaa ampumatoimintaa harjoitettu kilpailuolosuhteissa. KHO totesi perusteluinaan muun muassa, että muut alueella ampumatoimintaa tarjoavat kaupalliset toimijat tarjosivat erilaisia ammuntamahdollisuuksia (pistoolin sisäampumaradat) suhteessa seuran tarjoamiin mahdollisuuksiin (ulkohaulikkoradat). Alueella oli myös muita toimijoita, jotka tarjosivat seuran ampumamahdollisuuksia vastaavia mahdollisuuksia, mutta nämä olivat kaikki aatteellisten ampumaurheiluseurojen ylläpitämiä. Asiassa ei ollut näytetty, että seuran toiminta kilpailisi elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten kanssa. Myöskään puhvettitoimintaa tai kahvilatuotteiden myyntitoimintaa ei voitu katsoa harjoitetun kilpailutilanteessa pääasiassa ampuradan syrjäisen sijainnin, vähäisen aukiolon sekä asiakasryhmän rajallisuuden vuoksi.

KHO ei myöskään pitänyt seuran toiminnan ylijäämäisyyttä näyttönä elinkeinotoiminnasta, sillä ylijäämä käytettiin seuran sääntöjen mukaisiin, yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamista tukeviin tarkoituksiin. Elinkeinotoiminnan puolesta ei myöskään puhunut KHO:n käsityksen mukaan se, että seuran jäseniä oli erikseen veloitettu ampumaharjoittelusta tai se, että seuran toimintaan osallistui muitakin kuin seuran omia jäseniä.

Johtopäätökset

KHO:n ratkaisu on puhvettitoiminnan arvioinnin osalta linjassa pienen latukahvilan toimintaa koskevan ratkaisun KHO:2015:174 kanssa.

Merkitystä ei annettu sille, että toiminnasta oli kertynyt ylijäämää, koska tulot käytetään sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

KHO:n mukaan kilpailuolosuhteita ei ollut, sillä ulkohaulikkoratoja eivät ylläpitäneet kaupalliset yritykset vaan seuran kaltaiset yleishyödylliset toimijat.