PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ensikatsaus hallitusohjelman tuloverotuksen linjauksiin

Valtioneuvosto on julkaissut 6.6.2019 päivätyn tulevan hallituksen hallitusohjelman. Hallitusohjelman tuloverotukseen liittyvät linjaukset ovat vielä yleisellä tasolla, joten toistaiseksi ei ole tiedossa, millaisia konkreettisia ratkaisuja uusi hallitus esittää veromuutosten toteuttamiseksi. Seuraamme tiivisti tulevan hallituksen uudistuksia.

Hallitusohjelman verotukseen liittyvät kaksi ensimmäistä tavoitetta koskevat tuloverotusta. Ensimmäisenä käsitellään kansainväliseen verotukseen liittyviä toimia, jotka jatkavat kansainvälistä kehitystä, jolla pyritään vähentämään haitallista verokilpailua ja aggressiivista verosuunnittelua. Hallitus muun muassa selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 %:n lähdeveron vuoteen 2022 mennessä.

Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön säännös, jonka mukaan yhteisö tai yhteisetuus katsotaan kotimaiseksi, jos se on perustettu Suomen lainsäädännön mukaan, sen kotipaikaksi on rekisteröity Suomi tai sen tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa. Tarkoituksena on myös uudistaa konsernien tuloksentasausta koskevaa sääntelyä ja mahdollistaa ulkomaisten tytäryhtiöiden niin kutsuttujen lopullisten tappioiden vähennyskelpoisuus.

Toisena tavoitteena käsitellään veropohjan tiivistämiseen liittyviä toimia, jotka koskevat erityisesti erinäisten vähennysten rajoittamista. Esimerkiksi oman asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksistä luovutaan asteittain ja jäljelle jäänyt verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana. Hallitus selvittää myös mahdollisuutta rajoittaa oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 %:iin ja palkoissa 15 %:iin.

Hallitusohjelma sisältää myös paljon linjauksia muilla verotuksen alueilla. Verotusta käsitellään kokonaisuutena erityisesti hallitusohjelman luvussa 2.1 ”Verotus muuttuvassa maailmassa”. Lisäksi hallitusohjelma sisältää kaksi verotuksellisesti merkittävää liitettä: liitteessä 4 käsitellään harmaan talouden vastaisia toimia ja liitteessä 5 nostetaan esille kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaiset toimet.

 

Lue myös: Hallitusohjelman suuntaviivat henkilöverotukseen – TOP 5