PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Espanjassa siirrytään reaaliaikaiseen ostojen ja myyntien raportointiin verohallinnolle

Suurten yritysten ja kaikkien niiden yritysten, jotka raportoivat arvonlisäveron kuukausittain Espanjassa, on siirryttävä 1.7.2017 alkaen transaktioiden reaaliaikaiseen raportointiin verohallinnolle. Yritysten on toimitettava verohallinnolle kaikki osto- ja myyntilaskut. Vaatimus voi koskea myös niitä ulkomaalaisia yhtiöitä, jotka ovat rekisteröityneet pelkästään arvonlisäverovelvolliseksi Espanjassa.

Kyseiset tiedot on toimitettava verohallinnolle neljän kalenteripäivän kuluessa pois lukien lauantait, sunnuntait ja lainmukaiset vapaapäivät. Reaaliaikaiseen raportointiin siirtymisen sujuvoittamiseksi on neljän päivän määräaikaa pidennetty kahdeksaan päivään vuoden 2017 loppuun asti.

Katso tarkemmat tiedot muutoksista