PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Etuoikeusosakkeiden kiinteäksi määritetyn tuoton verotuskohtelusta ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta otti 20.6.2018 annetussa ennakkoratkaisussa (KVL: 2018/33) kantaa etuoikeusosakkeiden kiinteäksi määritetyn tuoton verotuskohteluun.

A Oy oli vuonna 2017 hankkinut B Oy:n B-sarjan ns. sijoitusosakkeita suunnatussa osakeannissa. Yhtiöjärjestyksen perusteella B-sarjan osakkeet poikkesivat kantaosakkeista erityisesti seuraavin tavoin:

  • Osake oli käytännössä siirtokelvoton muille kuin yhtiölle.
  • Osake ei oikeuttanut osallistumaan yhtiökokoukseen.
  • Osakkeenomistajalla oli oikeus saada osakkeensa lunastettua yhtiön toimesta 14 päivän kuluessa vaatimuksesta merkintähintaan.
  • Yhtiöllä oli oikeus lunastaa osakkeet 60 päivän kuluessa vaatimuksesta merkintähintaan.
  • Osakkeella oli oikeus yhtiön purkautuessa tai rekisteristä poistossa korkeintaan osakkeen merkintähintaan.
  • Osake tuotti etuoikeuden osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kuukausittain maksettavaan kiinteään osinkoon, jonka määrä kasvoi sijoitusajan perusteella kolmesta prosentista kahdeksaan prosenttiin vuodessa.
  • Osake ei tuottanut oikeutta muuhun varojenjakoon.

Edellä mainituista piirteistä huolimatta keskusverolautakunnan enemmistö piti olennaisena sitä, että jaettavan osingon peruste oli määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja hakemuksen mukaan osingonjaossa noudatettiin osakeyhtiölain säännöksiä. Näin ollen A Oy:n omistamien osakkeiden perusteella saatua tuottoa pidettiin yksityisoikeudellisen muotonsa mukaisesti osinkona A Oy:n verotuksessa.

Ennakkoratkaisu annettiin verovuosille 2017–2018. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.