PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU haluaa muuttaa digitalouden verotusta

Muutoksia halutaan laajalla yhteistyöllä OECD/G20-yhteistyön kautta, mutta jos tämä reitti on liian hidas, muutoksia ehdotettaneen EU-tasoisesti nopeammallakin aikataululla. Direktiiviehdotusta suunnitellaan keväälle 2018.

Digitaalisilla yhteismarkkinoilla toimivien yhtiöiden verotus on EU:ssa ajankohtainen keskustelunaihe, ja Euroopan komissio julkaisi 21.9. tiedotteen aiheeseen liittyen. Tiedotteessa esitetään vaatimus reilusta ja tehokkaasta verotuksesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tiedote ei ole sitova, mutta sitä käytettiin pohjana EU-johtajien keskusteluille Tallinnassa pidetyssä digiasioita käsittelevässä huippukokouksessa. Komissio aikoo esitellä tiedotteeseen pohjautuvan direktiiviehdotuksen keväällä 2018.

Komissio painottaa tiedotteessaan, että nykyinen kansainvälinen verotusjärjestelmä ei kata digitaalisilla toimialoilla toimivia yhtiöitä tarpeeksi hyvin. Pitkän aikavälin ratkaisuna EU haluaa laajaa yhteistyötä OECD/G20-järjestöjen kautta ja odottaa paljon alkuvuodesta 2018 luvatulta OECD/G20-raportilta. Kansainväliseen verotusjärjestelmään halutaan digimarkkinat paremmin huomioivia muutoksia erityisesti kiinteän toimipaikan käsitteen sekä siirtohinnoittelusäädösten ja voittojen allokoinnin osalta. Digiyhtiöiden verotus tulisi ottaa huomioon myös mahdollista yhtenäistä yritysveropohjaa (CCCTB) suunniteltaessa.

Lyhyellä aikavälillä komissio aikoo esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joissa digiyhtiöitä tai digipalveluita verotettaisiin liikevaihtoon tai bruttotuloihin perustuen.

Komissio kuitenkin tunnustaa tiedotteessaan, että vaihtoehtoihin liittyy mm. verosopimuksiin, vapaakauppasopimuksiin ja EU:n perusvapauksiin ja valtiontukisääntöihin liittyviä haasteita. Tästä huolimatta keskustelua jatketaan tiiviisti erityisesti Saksan ja Ranskan johdolla.

Lue lisää PwC:n Direct Tax Newsalertista