PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n ensimmäisellä mustalla listalla 17 maata

EU on julkistanut ensimmäisen listan valtioista ja alueista, jotka eivät täytä sovittuja verotukseen liittyviä hyvän hallinnon kriteereitä.

5.12.2017 julkaistulla listalla on 17 maata, jonka lisäksi 47 valtiota on sitoutunut korjaamaan verojärjestelmiensä puutteita vuoden 2018 tai 2019 aikana. Korjauksia on edellytetty mm. läpinäkyvyyden parantamiseen, haitallisten verotuskäytäntöjen poistamiseen, substanssivaatimusten asettamiseen sekä OECD:n BEPSin implementointiin.

Listaa on tarkoitus päivittää vuosittain ja listalle päätymisellä tulee olemaan vaikutusta esim. Euroopan kestävän kehityksen rahaston kautta tapahtuvaan EU-rahoitukseen.

Rahoitusta ei voi kanavoida listalla olevien maiden yhteisöjen kautta, vaan ainoastaan suorat investoinnit näihin maihin ovat sallittuja. Toiseksi komissio on viitannut listaan lainsäädäntöhankkeissa, kuten esimerkiksi maakohtaisen raportoinnin osalta (Country-by-Country reporting), jossa raportointivaatimukset ovat tiukemmat, jos toimintaa harjoitetaan listalla olevissa maissa. Tämän lisäksi komissio on kannustanut jäsenmaita sopimaan ja koordinoimaan kansallisia sanktioita listalla olevia maita kohtaan.

Mustalla listalla ovat Amerikan Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Korean tasavalta, Macao SAR, Marshallinsaaret, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad ja Tobago, Tunisia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Verotuksen saralla jäsenvaltioiden pitäisi tiukentaa näihin maihin kohdistuvien transaktioiden tarkkailua ja kohottaa verotarkastusriskiä niiden verovelvollisten osalta, jotka hyötyvät ko. maiden verojärjestelmistä tai jotka ovat osallisina järjestelyissä, joihin liittyy toimia näillä alueilla.

Tämän lisäksi EU suosittelee tiettyjä toimia ko. maita vastaan. Tällaisia voisivat olla esim. participation exemption -tiukentaminen tai väliyhteisöverotus.

Huomionarvoista on, että EU:n nyt julkaistulla mustalla listalla on kolme valtiota, joiden kanssa Suomella on verosopimus (Barbados, Korean Tasavalta ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat).

Tämä tarkoittaa sitä, että ko. maista saadut suorasijoitusosingot ovat tällä hetkellä verovapaita ja että ko. maissa olevien yhtiöiden osakkeiden myynnistä saadut luovutusvoitot saattavat olla verovapaita (ns, participation exemption). Nähtäväksi jää, tuleeko näihin säännöksiin muutoksia.

Suomen väliyhteisölain ns. harmaan listan funktio ei vastaa sitä, mitä EU:n nyt julkaistulla mustalla listalla tarkoitetaan. Kolmesta edellä mainitusta mustalla listalla olevasta verosopimusvaltiosta vain kaksi on tällä hetkellä Suomen väliyhteisölain mukaisella ns. harmaalla listalla (Barbados ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Näin ollen ei voida pitää poissuljettuna, että Korean Tasavalta lisättäisiin Suomessa ns. harmaalle listalle.