PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n neuvoston päätelmät: oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja digitalisaatioon mukautuminen veropolitiikan keskiöön

Euroopan unionin neuvosto on 27.11.2020 antamissaan päätelmissä ilmaissut uusimmat arvionsa EU:n veropolitiikasta. Päätelmissä tuodaan esille erityisesti oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen merkitys COVID-19-pandemiasta elpymisen tueksi, digitalisaation tuomat verotukselliset haasteet sekä veroalan hyvän hallintotavan ja yhteistyön edistäminen.