PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n tuomioistuimelta valtion tukea koskevia ratkaisuja

EU:n tuomioistuin (EUT) antoi kesällä kaksi valtion tukea koskevaa ratkaisua. Saksaa ja tappion tasausta omistuksenvaihdoksesta huolimatta koskevassa asiassa EUT kumosi komission ja EU:n yleisen tuomioistuimen aikaisemmat ratkaisut, joissa Saksan ns. saneerauslauseke oli todettu kielletyksi valtion tueksi. Espanjaa ja ns. tax lease -järjestelmää koskien EUT sen sijaan kumosi EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisun, jossa oli todettu, ettei järjestelmä ollut valtion tukea ja palautti asian uudelleen ko. tuomioistuimelle käsiteltäväksi.