PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n tuomioistuimen päätös vahvisti sen roolia EU-oikeuden viimekätisenä tulkitsijana

EU:n tuomioistuin antoi päätöksen Ranskan kaksinkertaisen osinkoverotuksen EU-vastaisuudesta ja korosti ennakkoratkaisun hakemisvelvollisuutta.