PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan komissio ehdottaa sähköisen kaupan arvonlisäverouudistuksen voimaantulon lykkäämistä kuudella kuukaudella COVID-19:n takia

Uusien sähköistä kauppaa koskevien arvonlisäverosäännöksien voimaantuloa ehdotetaan siirrettäväksi heinäkuun 2021 alkuun. Uudistus oli tarkoitus saattaa voimaan heti vuoden 2021 alusta, mutta Euroopan komissio ehdottaa uudistuksen lykkäämistä vallitsevan pandemiatilanteen takia. Lykkäyksen tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille ja yrityksille enemmän aikaan valmistautua uusiin sähköistä kauppaa koskeviin muutoksiin poikkeustilanteen keskellä. Lykkäyksellä ei muuteta uudistuksen sisältöä muutoin kuin voimaantulon osalta.

Arvonlisäverouudistuksen muutokset koskevat sekä tavaroiden että palveluiden kauppaa. Muutoksia ovat mm.:

  • Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop, MOSS) laajennetaan koskemaan kaukomyyntiä (B2C-tavarakauppa), kaikkia palvelumyyntejä kuluttajille sekä kaikkia EU:iin sijoittautumattomien myyjien B2C -palvelumyyntejä. Järjestelmästä putoaa mini pois muuttuen One Stop Shopiksi (OSS). Kaukomyynnin verovelvollisuusrajat poistuvat ja ne korvataan OSS-järjestelmään liittyvällä 10 000 euron rajalla, johon asti myyjä voi maksaa veron kotimaahansa
  • Vähäarvoisten tavaroiden (enintään 22 euroa) maahantuonnin verottomuus poistuu.
  • Enintään 150 euron maahantuonneissa myyjä raportoi veron B2C-myynnistä OSS-järjestelmässä ja tilittää veron omassa arvonlisäverotilityksessään kotimaassaan.
  • Yritykset, jotka operoivat sähköisiä rajapintoja (markkinapaikat ja muut sähköiset alustat), tullaan tietyissä olosuhteissa katsomaan tavaroiden myyjiksi arvonlisäverotuksen näkökulmasta. Markkinapaikka edellytysten täyttyessä tilittää arvonlisäveron.

 

Euroopan komission tiedote asiasta