PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan komission tiedonanto tulevaisuuden yritysverotusta koskevista toimenpiteistä

Euroopan komissio on 18.5.2021 antanut yritysverotusta koskevan tiedonannon, joka on osa Euroopan unionin tulevaa laajempaa verouudistusohjelmaa. Verouudistusohjelman tavoitteena on edistää vakaata, tehokasta ja oikeudenmukaista yritysverojärjestelmää Euroopan unionissa. 

Tilaa PwC:n uutiskirje