PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:ssa vihdoinkin tuloksia digilehtien verotuksessa – Luotettavan toimijan käsitteestä päästiin toistaiseksi eroon

Valtiovarainministerit pääsivät tiistaina 2.10. Ecofin-neuvostossa vihdoin yhteisymmärrykseen monista vuosia keskustelun aiheina olleista arvonlisäverokysymyksistä. Yksi tällaisista asioista on sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta. Tähän asti alempaa arvonlisäverokantaa on voitu soveltaa vain painettuihin tuotteisiin.

Saavutettu yhteisymmärrys mahdollistaa jäsenvaltion jatkossa soveltamaan alempaa verokantaa myös sähköisiin julkaisuihin. Päätöksen alemman verokannan käyttöönotosta tekee kukin jäsenvaltio erikseen. Koska nykyinen hallituksemme tukee alemman verokannan käyttöönottoa, näyttäisi siltä, että sähköiset julkaisut voitaisiin Suomessakin saattaa lähitulevaisuudessa 10 %:n verokannan piiriin.

Ecofinissa päästiin sopuun myös kymmenen vuoden keskustelun jälkeen yleisen käännetyn verovelvollisuuden käyttöönotosta valtion sisäisiin myynteihin arvonlisäveropetosten torjumiseksi. Käännettyä verovelvollisuutta voidaan käyttää arvonlisäveropetosten ehkäisyyn sekä tavaroiden että palveluiden kaupassa, mikäli myynnin arvo ylittää 17 500 euron rajan.

Käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa määräaikaisesti kesäkuun loppuun 2022 saakka tarkkaan määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Jäsenvaltio voi itse päättää, ottaako järjestelmän käyttöön.

Mikäli yrityksellänne on sisäisiä myyntejä joissain EU-jäsenvaltioissa, suosittelemme selvittämään, ottaako kyseinen valtio käännetyn verovelvollisuuden käyttöön.

Parannuksia EU:n nykyiseen arvonlisäverojärjestelmään

Ecofin päätti myös lyhyen aikavälin parannuksista nykyiseen EU:n arvonlisäverojärjestelmään. Nämä parannukset koskevat niin sanottua call-off-verovarastoa koskevan yksinkertaistuksen yhdenmukaistamista EU-jäsenvaltioissa, ALV-numeron yhdenmukaista käyttöä verottomia yhteisömyyntejä koskevissa laskuissa, ketjumyyntiä eli tilannetta, jossa tavara myydään useampaan kertaan peräkkäinen EU-jäsenvaltiosta toiseen sekä eräitä muita säännöksiä EU:n sisäisiin myynteihin liittyvissä tilanteissa, joissa tavara myydään jäsenvaltiosta toiseen. Neuvosto luopui komission ehdottamasta mallista, jossa helpotuksia sovellettaisiin vain niin sanottuihin luotettaviin verovelvollisiin.

Uudistukset koskevat kaikkia toimijoita. Muutokset tulevat voimaan näiden uudistusten osalta vuoden 2020 alusta lukien.

Veropetosten kasvaessa myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tiivistetään rajat ylittävien veropetosten ehkäisemiseksi yhä tehokkaammin.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää uudistusten vaikutuksesta juuri oman organisaatiosi liiketoimintaan!