PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EUT ja KHO linjaavat vesialusten varustamiseksi tapahtuvien myyntien käsitettä

Arvonlisäverolain mukaan välittömästi verottoman vesi- tai ilma-aluksen tarpeita varten tapahtuva palvelujen myynti sekä tavaramyynnit näiden alusten varustamiseksi ovat verottomia. Oikeuskäytännössä on katsottu, että verottomia ovat myynnit, jotka tapahtuvat suoraan aluksen omistajalle tai varustajalle. Edellytykset verottomuudelle ovat huomattavasti tiukemmat, jos myynnit tapahtuvat jälleenmyyjälle, joka myy tavarat tai palvelut edelleen aluksen omistajalle tai varustajalle.

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi 4.5.2017 antamassaan Suomea koskevassa tuomiossa asiassa C-33/16, A Oy, että lastin nosto alukseen ja pois aluksesta ovat palvelujen suorituksia, jotka palvelevat suoraan verottomien merialusten lastin välittömiä tarpeita. EUT katsoi, että nämä palvelut voidaan veloittaa arvonlisäverottomina sekä kyseisen palvelun viimeisessä myyntiportaassa että myös aikaisemmassa myyntiportaassa. Esimerkiksi palvelu, jonka alihankkija suorittaa tietylle talouden toimijalle, joka sitten laskuttaa sen edelleen huolinta- tai kuljetusliikkeeltä, voidaan veloittaa ilman arvonlisäveroa.

KHO katsoi aiemmin keväällä antamassaan vuosikirjapäätöksessä KHO:2017:25 tavaramyyntien osalta, että verottomiksi, aluksen varustamista varten tapahtuviksi polttoaine- eli tavaramyynneiksi katsotaan myös jälleenmyyjälle tapahtuvat myynnit, kun itse polttoaine toimitetaan suoraan alukselle putkitoimituksena. Vapautusta voidaan soveltaa, kun tavaran luovutus on tapahtunut aikaisintaan samalla hetkellä, kun tavaran omistusoikeus siirtyy aluksen haltijalle.

Päätösten perusteella verottomuuden edellytyksenä ei siten ole se, että tavara tai palvelu laskutetaan suoraan aluksen omistajalle tai sen käyttäjälle vaan riittävää on se, että tavara luovutetaan suoraan alukselle tai palvelu suoritetaan suoraan aluksen tarpeita palvellen.

Ritva Nyrhinen asiamiehenä EU-tuomioistuimessa

Ritva Nyrhinen asiamiehenä EU-tuomioistuimessa lokakuussa 2016.