PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EUT:n mukaan vilpittömässä mielessä olevan ostajan ei ole oikaistava ennakkomaksusta vähentämäänsä arvonlisäveroa

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi toukokuussa ratkaisun yhdistetyssä asiassa C-660/16 ja C-661/16 Kollroβ ja Wirtl. Ratkaisun mukaan ennakkomaksuun sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus voidaan evätä ostajalta vain, mikäli ostaja oli vilpillisessä mielessä ennakkomaksun maksaessaan sekä veron vähentäessään ja ostaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tavaroiden luovutuksen toteutuminen olisi epävarmaa.

EUT perusteli päätöstään sillä, että mikäli ostajan olisi oikaistava tekemänsä vähennys sen vuoksi, että tavaroita ei myöhemmin toimitetakaan, ostajan tulisi saada kauppahinnassa suorittamansa vero takaisin myyjältä. Kyseisessä tapauksessa tämä oli mahdotonta, koska myyjä oli osoittautunut maksukyvyttömäksi.

Jos ostaja joutuisi tällaisessakin tilanteessa palauttamaan ennakkomaksun perusteella tekemänsä vähennyksen, ostajan tulisi vaatia kanteella veroviranomaista palauttamaan ennakkomaksun perusteella maksamansa arvonlisävero. Tämä olisi ostajan kannalta kohtuutonta.

Arvonlisäverolain 118 §:ään lisättiin vuoden 2017 alusta EUT:n maaliskuussa 2014 antaman päätöksen C-107/13 FIRIN OOD sekä korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen KHO:2014:190 perusteella 2 momentti, jonka mukaan vähennettyä veroa tulee oikaista, mikäli hankintaa koskevan vähennyksen tekemisen jälkeen kauppasopimus on mitätöity, peruutettu tai purettu.

Uuden EUT:n päätöksen vuoksi arvonlisäverolain 118 §:n 2 momentin soveltaminen on epäselvää tilanteissa, jossa ostaja ei saa myyjästä johtuvasta syystä tavaraa tai palvelua itselleen kauppahinnan maksusta huolimatta ja ostaja on vähentänyt kauppahintaan sisältyvän arvonlisäveron joko osaksi tai kokonaan.

Mikäli olet liiketoiminnassanne kohdannut vastaavan tilanteen, autamme sinua mielellämme selvittämään oikeutenne vähennykseen.