PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallinto-oikeus laski päätöksellään kiinteistöverotuksessa vahvistettua verotusarvoa

Hämeenlinnan hallinto-oikeus alensi kiinteistöverotuksessa vahvistettuja verotusarvoja 28.5.2018 antamassaan päätöksessä.

Henkilö A oli hankkinut neljä kiinteistöä vapailla kaupoilla vuonna 2013. Vuodelta 2014 toimitetussa kiinteistöverotuksessa kiinteistöjen verotusarvoksi vahvistettiin toteutuneen luovutushinnan perusteella yhteensä 70 000 euroa. Kuitenkin vuonna 2015 kiinteistöverotuksessa kiinteistöjen verotusarvoksi oli katsottu n. 145 000 euroa ja vuoden 2016 kiinteistöverotuksessa n. 338 000 euroa.

Ratkaistavana oli, vastasiko kiinteistöjen vuosilta 2015 ja 2016 vahvistettu verotusarvo varojen arvostamisesta annetun lain 32 §:n 2 momentin mukaista kiinteistöjen käypää arvoa. Kiinteistön verotusarvo on rajattu enimmillään sen käypään arvoon ja kyseinen lainkohta määrittelee käyvän arvon tarkoittamaan sitä käypää arvoa, joka omaisuudella oli verovuoden päättyessä omistajan hallussa ja sillä paikalla, missä omaisuus oli, tai sen todennäköistä luovutushintaa, jos se on edellä mainittua suurempi.

Hallinto-oikeus katsoi, että vuonna 2013 toteutunutta 70 000 euron luovutushintaa voitiin pitää markkinaehtoisena ja siten kaupantekoajankohtana kiinteistöjen maapohjan ja rakennusten käypänä arvona omistajan hallussa sillä paikalla, jossa kiinteistöt olivat. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kaupantekoajankohdan jälkeen ei ollut tapahtunut sellaisia kiinteistöjen arvoa korottavia muutoksia, joiden perusteella kiinteistöjen käypää arvoa olisi ollut syytä pitää luovutushintaa korkeampana. Kiinteistöjen käyvät arvot olivat alhaisemmat kuin niiden vuosilta 2015 ja 2016 toimitetussa kiinteistöverotuksessa vahvistetut verotusarvot. Kiinteistöjen verotusarvot tuli siten alentaa käypiin arvoihin eli 70 000 euroon.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.