PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
18.11.2021|

Hallituksen esityksessä korkovähennysrajoitusten muuttamisesta ainoastaan teknisluonteisia täsmennyksiä luonnokseen verrattuna

Hallitus on 4.11.2021 antanut esityksen HE 211/2021 muutoksista korkovähennysrajoituksiin. Kirjoitimme lausuntokierroksella olleesta esitysluonnoksesta aiemmin. Nyt annettu esitys sisältää ainoastaan täsmennyksiä jo aiemmin esitettyihin muutosehdotuksiin.

Business accounting concept, Business man using calculator with computer laptop, budget and loan paper in office.

Hallituksen esitysluonnos korkovähennysrajoitusten muutoksista oli lausuntokierroksella 6.10.2021–20.10.2021 ja siihen annettiin noin 30 lausuntoa. Lausuntopalautteen perusteella esityksen perusteluja selvennettiin ja siihen tehtiin joitakin teknisiä muutoksia, mutta kokonaisuudessaan esitys pysyi aiemmin ehdotetun mukaisena.

Korkovähennysrajoituksiin sisältyvää tasevertailuun perustuvaa poikkeusta on tarkoitus muuttaa siten, että konsernitaseessa oleva velka voitaisiin lukea osaksi omaa pääomaa, jos velka on otettu merkittävän omistusosuuden omistavalta taholta. Merkittävänä omistusosuutena pidettäisiin vähintään 10:tä prosenttia, ja kriteeri voisi täyttyä välittömästi ja välillisesti. Hallituksen esityksessä on tarkennettu, että välillinen omistusosuus laskettaisiin suhteellisesti kertomalla jokaisen portaan omistukset. Esityksessä myös täsmennetään, että kymmenen prosentin omistusosuus voi täyttyä myös kahden etuyhteydessä keskenään olevan tahon omistaessa yhdessä vähintään kymmenen prosenttia verovelvollisesta tai siihen etuyhteydessä olevasta tahosta.

Oman ja vieraan pääoman käsitteiden osalta esityksessä on tarkennettu, että säännöstä sovellettaessa noudatetaan kirjanpidon käsitteistöä. Lisäksi säännös koskisi kaikkia konsernitaseessa näkyviä velkoja eikä sillä olisi merkitystä, mikä konserniyhtiöistä on velallinen.

Hallituksen esityksessä on myös täsmennetty tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen lisättävää tilintarkastusvaatimusta. Esityksen perusteluiden mukaan tilintarkastusvaatimus koskisi sekä konsernitilinpäätöstä että verovelvollisen erillistilinpäätöstä. Sen sijaan kirjanpitosäännösten erilaisuuden vuoksi uudelleen laadittua konsernitasetta tai erillistasetta ei tarvitsisi jatkossakaan tilintarkastaa.