PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys uusista korkorajoitussäännöksistä

EU ATAD I-direktiivin (2016/1164) implementointia koskeva hallituksen esitys on annettu 27.9.2018 ja tulee voimaan 1.1.2019. HE:n korkojen vähennyskelpoisuuden rajoitusten soveltumisala ja koron käsite verotuksessa laajenevat. Ulkoisen rahoituksen korkokulut ovat jatkossa korkorajoitussäännösten piirissä. Suomi ei ota käyttöön kaikkia direktiivin sallimia poikkeuksia.