PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys (218/2018 vp) väliyhteisölain muuttamisesta

EU ATAD I -direktiivin (2016/1164) väliyhteisösääntelyn implementointia koskeva hallituksen esitys on annettu 1.11.2018 ja uudistunut sääntely tulee voimaan 1.1.2019. Erityisesti määräämisvaltaa ja ns. escape-säännöksiä koskevien muutosten myötä väliyhteisölaki tullee sovellettavaksi yhä useammassa tilanteessa. Ainakin väliyhteisölain soveltumisedellytysten tarkastelutapa muuttuu olennaisesti.