PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys hybridijärjestelyiden verotusta koskevista säännöksistä julkaistu

Hallituksen esityksessä (68/2019) ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta. Muutoksilla implementoidaan ns. ATAD II -direktiivi.