PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys hybridijärjestelyiden verotusta koskevista säännöksistä julkaistu

Hallituksen esityksessä (68/2019) ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta. Muutoksilla implementoidaan ns. ATAD II -direktiivi.  

Uusien säännösten tarkoituksena on erityisesti ehkäistä vaikutuksia, jotka johtuvat eri lainkäyttöalueiden välisistä verosäännösten eroista. Kuten aiheesta on aiemmin kirjoitettu (uutisemme 19.6.2019), Suomessa ei ole tällä hetkellä kansallisesti säännelty hybridijärjestelyiden verotuksesta lukuun ottamatta joitakin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä.

Hallituksen antamaan esitysluonnokseen on tullut muutoksia muun muassa täsmennysten sekä tarkennusten osalta esimerkiksi hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain soveltamisalaan. Vastaavasti taas määritelmiin liittyvää pykälää 2 on huomattavasti yksinkertaistettu verrattuna luonnokseen.

Esitys on saapunut eduskunnan valiokuntakäsittelyyn 8.11.2019. ATAD II:n tuomat lakimuutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2020 ja uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilta.