PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos maastapoistumisverotuksesta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan maastapoistumisverotusta koskevien säännösten lisäämistä elinkeinoverolakiin. Lakimuutosten tavoitteena on veronkierron estäminen.