PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi

Valtionvarainministeriö antoi 22.3.2018 luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Muutettavia säännöksiä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.