PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen linjaus: teollisuuden sähkövero asteittain EU:n minimitasolle ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus poistuu

Merkittävin hallituksen Vuosaaren ilmastokokouksessa helmikuun 2020 alussa tekemistä konkreettisista päätöksistä oli linjaus teollisuuden sähköveron asteittaisesta laskemisesta EU:n minimitasolle (0,5 €/MWh) vuodesta 2021 alkaen. Sähköintensiivisen teollisuuden osalta tämä nostaisi Suomen kilpailukykyä suhteessa erityisesti Ruotsiin ja Saksaan. Toisaalta hallitus linjasi, että energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksesta tullaan luopumaan.

Hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut toteuttavansa energiaverouudistuksen. Marraskuussa 2019 aloittaneen energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän keskeisten linjausten uudistusten sisällöstä on tarkoitus valmistua kevään kehysriiheen mennessä. Tällöin toivottavasti saadaan hallituksen ilmastokokouksen antia konkreettisempi käsitys energiaverotuksen tulevaisuudennäkymistä.

Turpeen verotukseen ei helmikuun ilmastokokouksessa puututtu, mutta hallitus päätti kuitenkin perustaa turpeen energiakäytöstä luopumista selvittävän työryhmän. Aiemmin hallitus on linjannut, että turpeen verotusta koskevat kysymykset kuitenkin käsiteltäisiin osana energiaverouudistusta.

Energiaverotuksen uudistustarpeet on tunnistettu myös EU-tasolla. Komission syyskuussa 2019 julkaisemassa työasiakirjassa todetaan, että EU:n vuodelta 2003 oleva energiaverodirektiivi on jäänyt jälkeen sekä teknologian että energiamarkkinoiden kehityksestä.

Uudistuksia on siis luvassa energiaverotuksen saralla. Teollisuuden kestävää kehitystä ja hallituksen hiilineutraaliustavoitetta tukevien investointien kannalta tärkeintä olisivat selkeät suuntaviivat energiapolitiikan ja -verotuksen suunnasta ja tavoitteista.