PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitus ehdottaa muutoksia valmisteverotusmenettelyyn 1.1.2021 alkaen

Hallitus antoi huhtikuussa esityksen valmiste- ja autoverotusmenettelyn uudistamisesta (HE 54/2020 vp). Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää valmisteverotuksen menettelyt muiden Verohallinnon kantamien verojen kanssa.

Valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi

Uudistuksen keskeisin muutos on, että valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi. Valmisteverotuksen ilmoittamisen ja maksamisen määräaikaa pidennetään niin, että nämä ovat jatkossa samat kuin arvonlisäverotuksessa. Jatkossa tammikuun valmisteverot siis ilmoitetaan ja maksetaan maaliskuun 12. päivä, helmikuun valmisteverot huhtikuun 12. päivä, ja niin edelleen.

Jatkossa valmisteverot myös maksetaan ilman verotuspäätöstä. Uudistuksen myötä valmisteveroilmoitukset tullaan antamaan Valmisteveroilmoituspalvelun sijaan OmaVerossa, joka ohjaa ilmoituksen täyttämisessä ja veron laskemisessa. Valmisteverot maksetaan samalla oma-aloitteisten verojen viitteellä kuin esimerkiksi arvonlisävero.

Muita keskeisiä muutoksia valmisteverotusmenettelyyn

Yksi keskeinen muutos valmisteverotusmenettelyyn on, että valmisteveroilmoitukset on lähtökohtaisesti annettava sähköisesti. Lisäksi kustakin valmisteverolajista annetaan uudistusten myötä Y-tunnuskohtaisesti vain yksi valmisteveroilmoitus. Ilmoittamista ei siis enää jatkossa tehdä erikseen verottomista varastoista, voimalaitoksista tai muista kohteista. Sähköntuottajan ja sähkön pientuottajan on kuitenkin eroteltava veroilmoituksella voimalaitoskohtaiset tiedot.

Lisäksi mahdollisuus vähennysmenettelyn käyttöön palautettavaksi tulevan valmisteveron osalta poistuu. Jatkossa palautusta haetaan Verohallinnolta kaikissa tilanteissa palautushakemuksella. Uudistusten myötä valmisteverovelvollisella on velvollisuus oma-aloitteisesti korjata veroilmoituksessaan oleva virhe antamalla verokautta koskeva oikaisuilmoitus. Virheen korjaus on kaikissa verolajeissa kohdistettava sille verokaudelle, jota virhe koskee. Oikaisuilmoitusmenettely koskee sekä verovelvollisen eduksi että vahingoksi tehtäviä virheiden korjauksia.

Uutta ohjeistusta brexitin vaikutuksista EMCS-siirtoihin

Myös brexit aiheuttaa muutoksia valmisteverotuksen menettelyihin vuodenvaihteessa. Komissio on päivittänyt EMCS-järjestelmässä (Excise Movement and Control System) tapahtuvia siirtoja koskevaa brexit-ohjeistustaan. Erosopimuksen mukaisen siirtymäajan on määrä kestää 31.12.2020 saakka. Siirtymäaikana Iso-Britannia noudattaa EU-lainsäädäntöä.

Komission ohjeistuksen mukaan siirtymäajan päättymishetkellä keskeneräiset verottomuusjärjestelmässä tapahtuvat siirrot on mahdollista käsitellä ja sulkea 31.5.2021 saakka EU:n sisäisinä siirtoina. EMCS-järjestelmä ei ole käytössä EU:n ja Iso-Britannian välillä siirtymäajan eli 31.12.2020 jälkeen, joten 1.1.2021–31.5.2021 siirrot suljetaan paperisella menettelyllä viranomaisen vahvistamana. 31.5.2021 jälkeen edelleen avoinna olevia siirtoja ei voida enää päättää EU:n sisäisinä siirtoina, vaan niihin sovelletaan tuonti- ja vientimenettelyjä.

Varaudu muutoksiin ajoissa

Valmisteverotusmenettelyn muutoksiin ja brexitiin valmistautuminen olisi hyvä aloittaa viimeistään nyt. Sisäisten veroilmoituskäytäntöjen ja ohjelmistoihin liittyvien muutostarpeiden lisäksi on syytä varautua siihen, että Verohallinnossa on vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta 2021 ruuhkaa valmisteveroasioiden käsittelyssä. Näin ollen on esimerkiksi hyvä tarkistaa valmisteverolupien tilanne ja tarvittaessa laittaa lupa-asiat vireille mahdollisimman pian.

 

Autamme mielellämme valmisteverotusmenettelyn uudistukseen ja brexitiin liittyvissä kysymyksissä.