PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitus esittää uutta lakia kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseksi

Kuten kerroimme aiemmin, EU on antanut uuden riidanratkaisudirektiivin kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseksi. Nyt Suomi on ryhtynyt toimeen saattaakseen direktiivin mukaiset vaatimukset osaksi lainsäädäntöämme. Hallitus esittää esitysluonnoksessaan uuden lain säätämistä kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseksi. Laki on lähetetty lausuntokierrokselle ja siihen on pyydetty kommentteja 21.9.2018 mennessä. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 30.6.2019.